Clarify Interim

Varför anlita oss?

Clarify Potential

Vårt unika koncept som vi använder oss av i våra rekrytering- och konsultprocesser. Inom Clarify Potential jobbar vi med coachning i kommunikation och tydlighet, vilket tillämpas i allt vi gör.

Hög träffsäkerhet

Genom vår erfarenhet har vi hunnit testa att våra metoder fungerar. Det gör att vi idag vågar påstå att vi har den träffsäkerhet som krävs för att hitta den kandidat ni söker.

Flexibla och snabbfotade

Allt vi arbetar med genomsyras av att vi är flexibla, snabbfotade och har höga ambitioner att göra skillnad för både organisationer och individer.

Varför ska du välja en konsult från Clarify?

Inom vårt koncept Clarify Potential jobbar vi med regelbunden utveckling och coachning. Genom Clarify Potential skapar vi optimala förutsättningar för att våra konsulter ska kunna hålla en hög kvalitet hos dig som kund.

Vårt koncept kan jämföras med personlig utveckling, vilket vi tar med oss in i arbetslivet. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling av våra konsulter som gör att de kan uppnå mål, underlätta samarbete, öppenhet och tydlighet. Vi tror att våra konsulters personliga utveckling går hand i hand med den professionella utvecklingen.

 

Konsulter på skilda nivåer

Clarify har en unik och omfattande erfarenhet av att hyra ut kvalificerade konsulter på skilda nivåer, det gör oss till specialister på att förmedla och matcha rätt konsulter inom ekonomi och nyckelfunktion. Med utgångspunkt från en enkel eller en komplicerad kravprofil, kan vi förstå dina behov och på kort tid leverera rätt kandidat.

Vi förmedlar konsulter inom:

 • Inom ett flertalet nyckelfunktioner
 • Ledning & Organisation
 • Redovisning och löpande ekonomihantering
 • Ekonomistyrning
 • Rapportering

 

Exempel på genomförda uppdrag:

 • CFO
 • Ekonomichef
 • HR chef
 • Redovisningschef
 • Redovisningsekonom
 • Controllers inom olika inriktningar
 • Backoffice