Ditt konsultbehov

Varför anlita oss?

Vi förmedlar rätt konsult för ditt behov

Clarify har en unik och omfattande erfarenhet av att hyra ut kvalificerade konsulter på skilda nivåer, det gör oss till specialister på att förmedla och matcha rätt konsulter inom ekonomi och nyckelfunktion. Med utgångspunkt från en enkel eller en komplicerad kravprofil, kan vi förstå dina behov och på kort tid leverera rätt kandidat.

Vi förmedlar konsulter inom:

 • Olika nyckelfunktioner
 • Ledning & Organisation
 • Redovisning och löpande ekonomihantering
 • Ekonomistyrning
 • Rapportering

Exempel på genomförda uppdrag:

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Redovisningsekonom
 • Controllers inom olika inriktningar
 • Treasury
 • Backoffice

Clarify Potential

Vårt unika koncept som vi använder oss av i våra rekrytering- och konsultprocesser. Inom Clarify Potential jobbar vi med coachning i kommunikation och tydlighet, vilket tillämpas i allt vi gör.

Hög träffsäkerhet

Genom vår erfarenhet har vi hunnit testa att våra metoder fungerar. Det gör att vi idag vågar påstå att vi har den träffsäkerhet som krävs för att hitta den kandidat ni söker.

Flexibla och snabbfotade

Allt vi arbetar med genomsyras av att vi är flexibla, snabbfotade och har höga ambitioner att göra skillnad för både organisationer och individer. Vi träffar alltid våra konsulter proaktivt för att kunna leva upp till era behov.