Vi söker en engagerad jurist som ska arbeta i hjärtat av Handelsbanken!

Tillbaka till pågående uppdrag
9 oktober 2018

Group Treasury, Handelsbankens centrala finansavdelning, ansvarar för koncernens likviditet och finansiering, och är också koncernens internbank, där bankens likviditets-, valutakurs- och ränterisker hanteras. Avdelningen är bankens ekonomiska nav och har djupgående kontakter med alla delar av banken, med aktörer på lokala och internationella kapitalmarknader, ratinginstitut och myndigheter.

Vi söker nu en engagerad jurist till vår enhet Legal Transaction Management. Enheten är en central del i hela bankens transaktionsflöde med ansvar för dokumentationen avseende Handelsbankenkoncernens finansieringsprogram såväl i Sverige som internationellt.

Om rollen
Du har en viktig roll i framtagandet av bankens och Stadshypoteks finansieringsprogram och därtill hörande transaktioner. Handelsbankskoncernen agerar på flertalet av de internationella kapitalmarknaderna, exempelvis på europamarknaden (EMTN), den amerikanska marknaden (144A/3a2) och den japanska marknaden (Samurai).

Banken och Finansavdelningen arbetar ständigt med förändringar i regleringar, lagar och förordningar, vilket ställer höga krav på att man håller sig à jour med dessa, samt tillser att lånedokumentationen är korrekt uppdaterad. Du kommer härigenom få insikt i en stor mängd regelverk både svenska och internationella och kommer kunna vara med och påverka utvecklingen av dessa och i förlängningen se dess praktiska påverkan.

I rollen får du möjlighet att samarbeta med ett flertal av bankens avdelningar, vilket ger en god inblick i koncernens verksamhet, samt även med externa parter som till exempel advokatbyråer, investmentbanker och börser i Sverige och utomlands. Arbetet kommer ge dig mycket stor insyn och bred kunskap om banken samt förståelse för hur kapitalmarknaden fungerar och möjlighet att bredda dit nätverk såväl internt som externt.

I ditt arbete ingår det även att tillsammans med dina kollegor säkerställa att banken internt följer regler och riktlinjer. Vidare kommer du även att se till att relevanta instruktioner för avdelningen avseende både Sverige och internationellt är på plats.

Kompetensen i gruppen är hög vilket innebär att du ges möjlighet till ett givande utbyte med dina kollegor. Enheten du kommer tillhöra präglas av en prestigelös inställning där vi samarbetar mot gemensamma mål.

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har en utbildning inom juridik och gärna med finansiell inriktning. Kunskap kring de större regelverken inom bank och finans är meriterande. Du är tålmodig och har förmåga att på kort tid ta till dig mycket information och att agera därefter. Då en stor del av arbetet bygger på intern och extern kommunikation är det viktigt att du är utåtriktad och känner dig bekväm med det. Då huvuddelen av arbetet sker på engelska ser vi gärna att du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Avslutningsvis förmodar vi att du känner igen dig i att vara en drivande person med en positiv attityd samt med god kommunikation och samarbetsförmåga som värdesätter teamarbete. 

Välkommen med din ansökan
I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Clarify. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Patricia Jerring, 070-419 99 04 på Clarify.