Treasury Controller till konsultuppdrag i Stockholm

Tillbaka till pågående uppdrag
4 mars 2019

Har du en bakgrund som revisor alternativt från Treasury? Då kan du vara den Treasury controller som vi söker till ett konsultuppdrag innanför tullarna. Inledningsvis är detta ett konsultuppdrag, som eventuellt kan resultera i ett framtida övertag av kunden.

Du kommer i huvudsak arbeta med:

–         Bokslut (månads-, kvartals- och årsbokslut)
–         Budget
–         Prognoser
–         Följa upp och kontrollera koncernens finansiella transaktioner
–         Förbereda underlag för finansnettoanalys, nettolåneskuld och analysera finansnettot
–         Bidraga till att ta fram finansrapport till styrelse
–         Tillsammans med ekonomiavdelningen ta fram underlag kopplat till Treasury
–         Arbeta med riskkontroll och revision genom att rapportera och kontrollera att Treasurys finansiella riskmandat efterlevs samt att koordinera internkontrollsgranskningen och vara kontaktpunkt för externa revisorerna
–         Säkerställa korrekt redovisning av räntederivat, valutaterminer, lån och räntor samt att rapportering sker i enlighet med IFRS 9

Din bakgrundDu kan eventuellt ha arbetat som revisor några år, alternativt inom Treasury med redovisning under ett antal år. Du har god Excelvana och allmänt god systemvana. Om du använder engelska utan problem i ditt arbete skulle detta kunna vara uppdraget för dig.

Om ClarifyVårt genuina intresse är människor och vår drivkraft är att skapa framgång för individer och därmed också för våra kunder. Genom ett framgångsrikt och på ett engagerat sätt matchar vi rätt person på rätt plats. Clarify är ett konsultbolag som är specialiserat på att hyra ut, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare. Via vår historia som startade redan på 80-talet har vi inom Clarify byggt upp en gedigen kompetens och förmåga att lösa utmanande och komplexa rekryterings- och konsultuppdrag. 

Att arbeta som konsult hos oss på ClarifySom konsult hos oss på Clarify får du mer uppskattning än du någonsin erfarit. Via vårt unika koncept Clarify Potential och ”The Clarify Way”, kommer vi att ta en aktiv roll i din professionella utveckling där vi erbjuder löpande stöttning och coaching. Självklart erbjuder vi även marknadsmässiga villkor, konsultträffar med olika teman och framförallt spännande uppdrag.

Bli en del av Clarify och skapa din framtid tillsammans med oss!Vill du veta mer om hur det är att arbeta som konsult på Clarify, kontakta gärna ansvarig konsultchef Ulrika Sjöqvist på telefon 070-778 00 37.
Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.