Handelsbanken Group Audit söker Internrevisor inom IT

Tillbaka till pågående uppdrag
12 juli 2019

Välkommen till Group Audit, vi har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordning av revisionsfrågor inom koncernen. Genom vårt arbete bidrar vi till att upprätthålla ordning och reda och att uppnå bankens mål. Vidare ansvarar vi för utvärdering och granskning av intern styrning, riskhantering och intern kontroll, samt granskning av räkenskaper och årsredovisning.

Inom IT-revisionen ansvarar vi för den interna revisionen av bankens IT-verksamhet. Arbetet innebär att vi årligen gör en riskbedömning av den interna kontrollen inom bankens IT-verksamhet och hur IT-stödet är organiserat inom bankens olika affärsområden på hemmamarknader och internationella enheter. Med riskanalysen som grund utarbetar vi en plan för vilka områden som ska granskas och vad vi vill uppnå med granskningen. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och utförd revision avrapporteras löpande till granskade enheter.

Att arbeta med internrevision på Handelsbanken kommer ge dig stor inblick i olika delar av bankens IT-verksamhet och de verksamhetsområden som ansvarar för dessa. Vi deltar även i granskningar av andra verksamhetsområden inom banken vilket ger dig en bredare inblick i bankens verksamhet. Du kommer ha regelbundna kontakter med olika delar av våra verksamheter i Sverige och med bankens internationella enheter vilket ger dig möjligheter att bygga ett brett nätverk inom banken. På gruppen arbetar vi gemensamt med att utveckla planer, arbetsmetodik och granskningsprogram och du kommer ges stor möjlighet att själv vara med och påverka och utforma vårt arbete och din personliga handlingsplan.

Din bakgrund
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av IT-revisionsarbete och vill fortsätta utvecklas inom revision. Idag arbetar du på ett av de större revisionsbolagen eller med IT-revision på något annat större bolag. Från ditt arbete som IT revisor förväntar vi oss att du har erfarenhet av olika typer granskningar med fokus på IT-området.

Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper om hur operativa risker är kopplade till organisation, teknik och arbetsprocesser. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att bedöma risker i bland annat tekniska miljöer och driftprocesser. Har du arbetat med dataanalys och olika former av verktyg för dataanalys är detta meriterande.

Vem du är
För att trivas och lyckas i rollen är du en nyfiken och utåtriktad, har hög integritet och har lätt för att knyta kontakter. Du är strukturerad, är engagerad och tar egna initiativ, har sunt förnuft och arbetar målinriktat för att leverera det du åtagit dig. Då vårt revisionsansvar omfattar koncernen Handelsbanken med IT-verksamhet i Sverige och på utlandsavdelningar förekommer resor i viss omfattning för att granska IT-verksamhet utanför Sverige. Vi ser därför att det är viktigt att tala och skriva både svenska och engelska obehindrat.

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Clarify. Vi ser fram emot din ansökan snarast då intervjuer och urval sker löpande. Alla kontakter hanteras konfidentiellt. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emma Sehlstedt, 070-823 58 03 emma.sehlstedt@clarify.se eller Louise Poltoft, 070-775 99 01 louise.poltoft@clarify.se

Om HandelsbankenHandelsbanken är en fullsortimentbank med ett decentraliserat arbetssätt och stark lokal närvaro genom ett landsomfattande kontorsnät. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet och långsiktiga kundrelationer där det personliga mötet med våra kunder är centralt. Som medarbetare hos oss finns stora möjligheter att utvecklas åt det håll som intresserar dig mest. Vi har närmare 400 kontor i Sverige och verksamhet i fler än 20 länder. Vi är en internationell bank med många möjligheter.