Om oss

Grundare och vision

Två generationers erfarenhet

Clarify är grundat av Louise Poltoft och Hans Poltoft. Viljan är att utveckla ett rekryterings- och konsultbolag som skapar mervärde och gör skillnad för både organisationer och individer, något som ska genomsyra alla våra medarbetare. Clarify rekryterar, hyr ut och utvecklar chefer och specialister. Spetskompetensen är att matcha rätt chef, specialist eller konsult. Vi är flexibla och snabbfotade och har höga ambitioner att bidra till en positiv utveckling på arbetsmarknaden.

ClarifyPotential – Unikt koncept

ClarifyPotential är det unika koncept vi tillämpar i våra rekrytering- och konsultprocesser. ClarifyPotential handlar om coachning och utveckling. Genom att använda ett coachande förhållningssätt kan vi optimera kommunikationen och tydligheten i allt vi gör. Vi vill utveckla och bidra till att både konsulter och kandidater når sin fulla potential, något som gynnar både dem själva och våra kunder.

Nytänk – med en historia

Vi har varit med från början! I slutet av 80-talet var Hans Poltoft pionjär när han startade ett av de första bemannings- och rekryteringsföretagen. Sen dess har familjen Poltoft grundat två stora och framgångsrika bemanningsföretag inom ekonomi och finans. Nu tar vi nästa steg. Historien fortsätter när två generationer knyts samman i familjeföretaget Clarify. Med Clarify vill vi förvalta vår långa erfarenhet genom att blicka framåt och tänka i nya banor.

Hög träffsäkerhet – Syna oss gärna

Med åren har vi byggt upp ett avundsvärt kontaktnät av kvalificerade ekonomer. Dessutom har vi hunnit testa att våra metoder fungerar. Det gör att vi idag vågar påstå att vi har den träffsäkerhet som krävs för att hitta den kandidat ni söker. Vi har över 3000 genomförda uppdrag i bagaget.

Syna oss gärna – vi är stolta över alla nöjda kunder vi haft förmånen att samarbeta med under våra 25 år i branschen. Om sanningen ska fram tycker vi faktiskt att vi har marknadens bästa leverans. Kontakta oss så berättar vi varför.

Clarifys grundare

Hans Poltoft var en pionjär på slutet på 80-talet då han var en av dem som myntade begreppet bemanningsbranschen och startade branschens första bemanningsbolag, Ekonompoolen. Hans har sedan dess varit en mycket framgångsrik entreprenör och har sedan 80-talet drivit två stora och framgångsrika konsult- och rekryteringsbolag. Hösten 2013 förenas Hans och dottern Louise för att knyta samman två generationers kunskap inom konsultverksamhet och rekrytering, med en stor vilja och förmåga att återigen bidra med hjärta, kvalitet och en stor portion proaktivitet.

Att jobba tre syskon ihop

När syskon arbetar tillsammans blir berg till guld. –Kinesiskt talesätt–

Sedan hösten 2015 arbetar samtliga tre systrarna Poltoft inom Clarify. För att skapa ett unikt företag med en kombinerad erfarenhet av flera branscher och få en tyngd inom ledarskapsområdet kom syskonen Janina och Caroline med på resan. ”Det har alltid varit en dröm för oss att få skapa något tillsammans och få förvalta vår familjs historia vidare”. Genom syskonskapet kan vi bidra med en approach på marknaden som är genuin och helt unik.

Vi som jobbar internt på Clarify

Hans Poltoft

Grundare

Läs mer

070-560 76 80

Hans.poltoft@clarify.se

Hans är civilekonom med erfarenheter från olika ekonomichefsbefattningar och konsultuppdrag. I slutet av 80-talet var Hans pionjär när han startade ett av de första bemannings- och rekryteringsföretagen. Sen dess har familjen Poltoft grundat två stora och framgångsrika bemanningsföretag inom ekonomi och finans. Efter 25 år i branschen brinner han fortfarande för att möta kunder, diskutera möjligheter och hitta lösningar. Han tror på kraften i att kombinera ett befintligt framgångskoncept med nya tankar och visioner.

Louise Poltoft

Grundare & VD

Läs mer

070-775 99 01

Louise.poltoft@clarify.se

Louise är personalvetare med en specialisering inom psykologi, organisation och kommunikation. Louise har lång erfarenhet av att arbeta som konsultchef, rekryteringskonsult, karriärcoach och headhunter och genom åren skaffat sig stor kunskap om hur andra bolag arbetar. Med Clarify vill hon skapa ett innovativt konsultbolag som genom gedigen kunskap och kreativt tänkande utmanar branschen. Louise har ett skarpt sinne för att skapa goda relationer till både kunder och konsulter och har en stor förmåga att snabbt kunna koppla behov till lösningar. Med ett enormt driv och stort engagemang levererar hon alltid det där lilla extra som gör stor skillnad i ett samarbete och som blir ett viktigt mervärde för alla parter.

Caroline Poltoft

Delägare & Konsultansvarig

Läs mer

070-775 99 03

Caroline.poltoft@clarify.se

Efter flera år med personalansvar och chef som inneburit flera rekryteringar och tillsättning av konsulter har Caroline skaffat sig stor kunskap och god förmåga i att kunna urskilja rätt konsult och kandidat på rätt plats. Hon har ett stort intresse för människan och är proffs på att urskilja nyanser i personligheter som blir ett viktigt tillägg till kundens kravprofil, något som gör träffsäkerheten mycket hög vid rekrytering och konsulttillsättning. Efter många år som utbildare inom Friskvårdsbranschen har hon stor kommunikativ förmåga och brinner för att skapa goda relationer med kunder, konsulter och kandidater. Carolines kompetens inom friskvård, ledarskap och utbildning är en viktig del i Clarifys tredje ben, Utveckling.

Ida Hedblom

Konsultchef & Ansvarig sociala medier

Läs mer

072-0239907

ida.hedblom@clarify.se

Ida är utbildad företagsekonom och har en Ekonomie kandidatexamen med inriktning marknadsföring och management. Hennes passion för människor har alltid varit närvarande, men blev desto mer framträdande under hennes fem år som receptionist och service manager inom hotellbranschen, där hon utmärkte sig med att tidigt kunna möta ett behov med en proaktiv lösning. Ida är uppväxt i en restaurang- och entreprenörsfamilj och har alltid känt ett driv kopplat till familjeägda bolag med en vilja att utvecklas och expandera. På Clarify arbetar Ida med vår konsultverksamhet och har konsultansvar för ett team av ekonomer, samt ansvarar för våra sociala kanaler och kommunikationen utåt. Hennes önskan är att kombinera hennes nyfikenhet med hennes kunskap från servicebranschen till att utmynna i att mötet med kandidater och kunder blir någonting värt att minnas.

Janina Poltoft

Delägare, Konsultansvarig & Dataskyddsombud

Läs mer

070-775 99 02

Janina.poltoft@clarify.se

Janina är i grunden Hälsopedagog och har i många år arbetat som chef och ledare inom Friskvårdsbranschen. Det har givit henne stor kunskap och erfarenhet i att skapa och bygga starka team, att innovativt arbeta fram olika försäljningsstrategier samt erhållit stor kunskap om vad god hälsa innebär för framgång, både på individ och organisationsnivå. Janina har ett genuint intresse för människor och våra drivkrafter och vill genom sitt engagemang och sin kompetens skapa ett annorlunda sätt att arbeta med konsultverksamhet, utifrån ett hälsoperspektiv. Janina tror också på innovativa försäljningsmetoder för att kunna bygga starka och djupa relationer med de kunder som uppskattar ett nära samarbete som ger hög träffsäkerhet vid tillsättning av konsulter.

Anders Henricsson

Kundkoordinator

Läs mer

076-945 99 05

Anders.henricsson@clarify.se

Anders har en viktig del i Clarifys historia då han under många år arbetat tillsammans med familjen Poltofts tidigare rekryterings- och konsultbolag. Anders har lång erfarenhet av att arbeta både som konsultchef och rekryterare med ett stort fokus på försäljning. Hans kunskaper täcker privat sektor likväl som offentlig. Genom åren har Anders även samlat på sig stor erfarenhet av att arbeta i CRM system och besitter därför en viktig förmåga i att hantera dessa system administrativt, något som är viktigt för Clarifys försäljningsprocesser. Anders är Clarifys Search Specialist där dessa kunskaper och erfarenheter kommer väl till hands när han etablerar värdefulla relationer till våra kunder. Anders ser kunder, konsulter och kandidater som en helhet och är specialist på att fånga upp behov och sedan kunna förvalta dem på ett framgångsrikt sätt.

Alexandra Manfredsson

Kundkoordinator *Föräldraledig*

Läs mer

070-3328998

alexandra@clarify.se

Alexandra har lång erfarenhet inom försäljning och service från olika branscher och besitter goda ledaregenskaper från tiden som säljcoach. Som säljare är hon uthållig, lyhörd och en fena på att se möjligheter i motgångar. Efter sina studier i teologi har hon fått ett större helhetstänk kring människan och dess omvärld, någonting som hon drar nytta av i sin vardagliga kontakt med människor. Det som är särskilt framträdanden med Alexandra är hennes vilja och förmåga att sprida glädje på kontoret. Alexandra visar omsorg för sin omgivning och är den som naturligt både uppmärksammar och uppmuntrar varje individ.

Med Alexandras sammetslena och tydliga stämma, i kombination med hennes långa erfarenhet från försäljning, kommer våra kalendrar ständigt att vara fyllda med spännande kundmöten.

Paulina Spiegel

Headhunting & Search Rekrytering

Läs mer

072-0019906

paulina@clarify.se

Paulina är en person som drivs av att ge varje individ det bästa möjliga bemötandet där hon lägger stor vikt vid att få alla att känna sig sedda och betydelsefulla. Hon är beslutsam om att det personliga bemötandet kan hjälpa kandidater till att hitta rätt i arbetslivet, någonting som grundar sig i hennes intresse för psykologi och människan i stort. Med en kandidatexamen i Personal, Arbete och Organisation och erfarenhet av att arbeta med kandidatrelationer står Paulina nu redo inför att fortsätta bidra till sin egen och Clarifys fortsatta utveckling.

Hos oss på Clarify arbetar Paulina med search, headhunting, relationsskapande och stöttning i våra rekryteringsprocesser. Hon drivs av att ge varje kandidat en positiv upplevelse i sin jobbsökningsprocess, se potential i varje situation och våga utmana både kandidater och rekryteringsbranschen.

Anneli Lundblad

Kundkoordinator

Läs mer

070-0795992

anneli@clarify.se

Anneli är en oerhört glad, positiv och energifylld person som utstrålar livsglädje. Det som inspirerar henne är kontakten med människor, och det som driver Anneli framåt är hennes förmåga att lyssna på magkänslan och känna in människor i samtal och möten. Detta tillsammans med en lugn och trygg personlighet gör Anneli till en riktig toppkollega för oss på Clarify. I ryggen har Anneli sex års erfarenhet av att arbeta inom bankvärlden, och senast 30 år inom barnomsorgen där hon har drivit eget bolag under 17 år. Annelis erfarenhet av entreprenörskap, pedagogik och personkännedom, i kombination med hennes ansvar för ekonomi och löneplanering, innebär en fantastisk grund nu när hon tar sig an rollen som kundkoordinator på Clarify.

Hos oss på Clarify kommer Anneli att bygga vidare på våra kundrelationer, samtidigt som hon kommer att ta sig an rollen som ekonomiassistent.

Ulrika Sjöqvist

Konsultchef

Läs mer

070-7780037

ulrika@clarify.se

Ulrika är civilekonom i botten och har många års erfarenhet av att arbeta i olika befattningar i företag inom olika branscher och med olika inriktningar. Hon har ofta arbetat affärsnära i roller som Business controller, projektledare, projektcontroller, controllerchef, och har även tidigare arbetat som konsultchef.

Med sitt lösningsorienterade och affärsmässiga sinne arbetar Ulrika framgångsrikt med att lösa kunders behov, någonting som är väl framträdande redan under första mötet. Tack vare sin förmåga att både ha ett helikopterperspektiv och uppmärksamma information på mer detaljerad nivå tillgodoses såväl kundernas som konsulternas behov.

Ulrika har ett stort intresse för människor och för att utveckla det engagemanget vidare är hon nu diplomerad coach. I mötet med människor ser Ulrika till personens möjligheter och potential och brinner för att se människor utvecklas.

Hos oss på Clarify arbetar Ulrika som konsultchef och ansvarar för konsultprocessen från ax till limpa.

Linnea Hellman Hanna

Headhunting & Nätverksskapare Konsult

Läs mer

079-0779910

linnea@clarify.se

Linnea är en person som drivs av att se människan. Genom god kommunikation och ett intresse för bästa tänkbara kandidatupplevelse vill hon alltid se till att varje mänsklig kontakt har sin unika- och personliga process vid varje kontakt. Detta är någonting som grundar sig i hennes intresse för pedagogiken och människors beteenden i stort. Med en kandidatexamen i beteendevetenskap och erfarenhet av att arbeta med kandidatrelationer och rekrytering står Linnea nu redo inför att fortsätta bidra till sin egen och Clarifys fortsatta utveckling.

Hos oss på Clarify arbetar Linnea med search, headhunting, relationsskapande och stöttning i våra konsultprocesser. Hon drivs av att ge varje kandidat en positiv upplevelse i sin jobbsökningsprocess, se potential i varje situation och våga utmana både konsulter och konsultbranschen.

Erika Lantz Paulsen

Rekryteringskonsult

Läs mer

070-3328998

erika@clarify.se

År 2015 sadlade Erika om från sitt yrke som ekonom till att börja arbeta inom bemanningsbranschen. Hon inledde sin karriär inom konsultdelen, för att så småningom gå över till rekrytering. Erika älskar verkligen mötet med människor och säger att det ger henne både glädje och inspiration såväl yrkesmässigt som privat. Någonting som ligger Erika extra varmt om hjärtat är kandidatupplevelsen och att få se människor växa och utvecklas. Detta grundar sig i ett stort engagemang och en ansvarskänsla inför att de kandidater som hon träffar dagligen ska få hamna rätt. När Erika lyckas matcha ihop rätt kandidat till rätt arbetsplats, och på så vis skapa mervärde för båda parter, så resulterar det i att hon får en riktigt härlig energi.
Hos oss på Clarify utgör Erika en viktig del i sin roll som rekryteringskonsult, där hon självständigt driver sina rekryteringsprocesser från A till Ö. Tack vare Erikas bakgrund som ekonom kan hon snabbt sätta sig in i de ekonomrelaterade tjänsterna som hon ofta tillsätter, och kan på så vis tala ”samma språk” gentemot såväl kandidaten som kunden.

Helena Avellán

Ekonomichef

Läs mer

helena.avellan@clarify.se

Att Helena bytte sina juridikstudier och halkade in på ekonomi är vi mycket glada över. Sedan 1997 har ekonomi förgyllt Helenas liv i form av olika controllerroller i en salig blandning branscher. Det har bland annat handlat om bank & finans, distribution, sjöfart, Tech och turism, och även börsnoterade bolag. Helena älskar att använda sitt metodiska och analytiska siffersinne till att få siffrorna att tala. Detta gör hon alltid med en närvarande, positiv och nyfiken approach. Utöver siffror så älskar Helena även människor och olika personligheter.

Numera är Helena Clarifys alldeles egna ekonomiexpert och har tagit sig an rollen som ekonomichef. Nu får hon använda sina tidigare kunskaper från sina år som konsult och vara med och utveckla sitt tidigare konsultbolag.

Det är en ära att få ta del av Helenas expertis, branscherfarenhet och glada sinne, och vi ser fram emot att fortsätta blicka framåt tillsammans.