Myter om konsultbolag är vanliga, men vad är det som faktiskt stämmer? Här är 5 vanliga myter om konsultbolag och sanningen bakom dem som hjälper dig när det är dags att ta in en konsultlösning som hjälp.

1. ”Kostnaden för att ta in ett konsultbolag är högre än att anställa”

Det kostar mer att anlita ett konsultbolag eftersom både bolaget och konsulten ska få betalt för uppdraget. Det stämmer faktiskt. Timkostnaden för en konsult är högre än lönen för en anställd. Men när det kommer till de faktiska totala kostnaderna för att anlita ett konsultbolag jämfört med att anställa själv behöver vi titta bredare än så. Till att börja med betalar en arbetsgivare inte bara lön till sina anställda. Det tillkommer även sociala avgifter, semester- och sjukersättningar, försäkringar etc. Det kostar även att löpande administrera de här avgifterna. Eftersom konsultbolaget är arbetsgivare ligger de här kostnaderna och administrationen på konsultbolaget. En konsult kan dessutom vara på plats och börja utföra arbetsuppgifterna direkt, jämfört med en anställningsprocess som kan ta veckor och månader innan någon anställs, introduceras och kan börja tillföra värde. En otillsatt tjänst innebär en omsättningsförlust som kan ligga på tusentals kronor per dag.

2.”En konsult är inte insatt i hur vi arbetar

“Det tar tid att onboarda en anställd, så det måste ta minst lika lång tid för en konsult att sätta sig in i våra rutiner, flöden och system”. Så lyder myten, men i verkligheten är konsulter inte bara experter på att utföra de uppdrag de är anlitade för. De har även erfarenhet av att komma in i nya bolag och snabbt sätta sig in i deras rutiner och processer. Konsulter kompetensutvecklas ständigt och har mycket god kännedom om branschen de är verksamma inom och de system som används inom den.

En konsult som kommer in utifrån har även ett annat perspektiv. Konsulten kan snabbt upptäcka ineffektiva processer och rutiner som kan effektiviseras och utföras på ett bättre sätt. Konsulten har med sig en djup branschkunskap och kan utmana de företag den arbetar åt till att utvecklas och förbättra sina processer.

Läs mer om hur du väljer rätt konsultbolag och få tips på frågor som hjälper dig att utvärdera här!

3. ”Det är svårt att hitta rätt person”

Hur vet du som beställare att konsulten har både rätt kompetens och rätt personliga egenskaper för uppdraget när du inte har kontroll över vem som kommer att utföra arbetet? Sanningen är den att konsultbolag kontinuerligt arbetar med att knyta till sig rätt kompetens. De arbetar i regel med stora nätverk och har god kännedom om vem som passar bäst för varje uppdrag. Vilket gör att konsultbolag snabbt kan plocka fram rätt person för varje ny utmaning.

Faktum är att det ofta är svårare att hitta rätt person vid en anställningsprocess. Framför allt om det är bråttom och handlar om en mer avancerad roll. Om vi som exempel tar en CFO Manager – en roll med höga krav på ledarskap, kommunikation och erfarenhet – är de mest kompetenta av dem mycket svåra att hitta och attrahera. Förmodligen sitter de redan på ett jobb idag. Här kan konsultbolaget snabbt hitta den kompetens som behövs för varje kunds unika behov. Du som beställare kan få just den person du behöver på plats inom bara några dagar. Ett konsultbolag förstår vilken kompetensnivå som krävs och ställer rätt frågor. De ser detaljer och skapar en förståelse hos både uppdragsgivare och kandidat för ett lyckat samarbete. Något som leder till träffsäkra tillsättningar – på både kort och lång sikt.

4. ”Konsulter är inte lika engagerade som anställda”

I dag vet vi att engagerade medarbetare är mer produktiva vilket leder till bättre resultat. Men om engagemang och motivation skapas ur en god, långsiktig relation mellan arbetsgivare och anställda, vad engagerar då konsulter som ofta byter arbetsplats? Konsulter som trivs i sin roll har ofta valt sin anställningsform eftersom de drivs av nya utmaningar, möjligheten att få nya erfarenheter och att kunna utvecklas. De gillar att få variation och att kunna knyta nya kontakter. De vill visa vad de går för och ser sina uppdrag som en möjlighet att bli bättre. Det här engagemanget och de nya perspektiv som en konsult tar med sig till sin nya arbetsplats kan i sin tur även lyfta engagemanget hos de anställda medarbetarna.

5. ”Det är krångligt att starta en process med ett konsultbolag”

Processen med att ersätta en vakans kan kännas krånglig. Inte minst om den sker mitt under ett förändringsarbete eller en omorganisation då både tid och kraft behöver läggas på annat. Ett konsultbolag har erfarenhet av att underlätta för sina kunder. Det kan hantera den här processen och samtidigt erbjuda en trygg lösning utifrån sin gedigna kunskap och erfarenhet. Det gör att ni kan koncentrera er på de behov ni har i stunden och lämna det krångliga och tidsödande till konsultbolaget.

Vi på Clarify har lång erfarenhet av att tillsätta roller inom ekonomifunktioner. Allt från generalister till lite smalare och mer krävande kompetenser. Vi ser till att processen blir enkel och bekväm för våra kunder. Du får snabbt den kompetens du behöver på plats i form av konsulter med just de förutsättningar och kunskaper du letar efter. Helt utan krångel.

 

Nyfiken på att veta mer om oss på Clarify? Läs mer här!