Du har inte tid att bli missförstådd – och ursäkterna håller inte. Med de här sex enkla reglerna förbättrar du ditt skrivande på nolltid.

Oavsett vilken chefsnivå du befinner dig på behöver du göra dig förstådd i skrift. Allt du skriver som chef – må det vara ledningsgruppsrapporter, vd-brev, presentationer eller instruktioner till medarbetare – måste uttryckas med ett så enkelt språk som bara är möjligt. I dagens snabbrörliga affärsliv finns det inte utrymme för att bli missförstådd.

Den ansedda tidskriften The Economists utmärkta “style guide”, som ges ut till alla medarbetare på tidningen, tar avstamp i George Orwells sex grundläggande språkregler (“Politics and the english language”, 1946).

De som läser det du skriver är framförallt intresserade av vad du har att säga, konstaterar The Economist. Men hur du säger det är avgörande för att få dem att läsa vidare – eller att ge upp.

Orwells sex regler är fortfarande aktuella – och väl förtjänta av att skrivas ut och nålas fast på din anslagstavla:

1. Använd aldrig slitna metaforer eller andra bildliga uttryckssätt som dina läsare ändå stöter på överallt.

2.Använd aldrig ett långt ord om det finns ett kort som duger lika bra.

3. Går det att stryka ett ord – stryk det!

4. Använd aldrig passiv form om du kan använda aktiv form (“Fatime skrev en rapport” är att föredra framför “Rapporten skrevs av Fatime”).

5. Använd aldrig utländska fraser, vetenskapliga begrepp eller jargong om det finns ett vardagligt svenskt ord som har samma innebörd.

6. Bryt mot dessa regler om det behövs.

Källa: www.chef.se