Du kanske inte tycker att bokslutet är den roligaste delen med att driva företag – men det måste göras. Så här får du jobbet avklarat mer effektivt!

1. Gör upp en tidplan

Se till att du gör upp en tidplan för när bokslutet ska vara klart, sedan bryter du upp det som ska göras i mindre delar så du hinner. Se även till att de som till exempel ska attestera fakturor, fakturerar och så vidare är medvetna om tidsplanen. Har ni samma mål blir det lättare att nå det.

2. Stäm av månadsvis

Nyckeln till att få till ett snabbt och effektivt bokslut heter månadsavstämningar. Har du gjort dokumenterade avstämningar varje månad har du förhoppningsvis fångat upp fel och oklarheter och hanterat dessa löpande under året vilket minimerar arbetet vid årsbokslutet. Det minskar även risken för eventuella (jobbiga) överraskningar.

3. Välj ett smidigt system

Att arbeta med bokföring i ett bra system kommer inte bara göra det lättare att hålla tidsplanen, du kommer även inse att det är roligare att arbeta när du kan använda dig av smarta funktioner. Det är en fördel om du även gör dina månadsavstämningar i samma system eftersom mycket information hänger med från avstämningarna till bokslutet.

4. Hantera oklarheter löpande

Vet du att du har oklarheter i din bokföring, se till att hantera dessa under året och låt dem inte ligga kvar tills det är dags för bokslut, då kommer bokslutet att ta mycket längre tid.

5. Dokumentera smart

Under året kommer du stöta på dokument som du vet kommer behövas till bokslutet. Spara på rätt plats direkt, med fördel digitalt. På så sätt har du en hel del dokumentation klar när året kommer till sitt slut och du ska arbeta med bokslutet.

6. Ta hjälp

Inser du att det här med bokslut ligger utanför ditt kunskapsområde, eller har du helt enkelt svårt att hinna med? Skaffa hjälp istället för att skjuta upp bokslutet till sista stund.

Källa: PwC