Controller är en roll som utvecklats en hel del under de senaste åren. För dig som är i behov av att rekrytera en ny controller finns det ett antal fördelaktiga egenskaper som kan vara bra att ha koll på – här hittar du några av dem.

Efterfrågan på controllers fortsätter att öka och dagens roll handlar inte längre bara om att göra djupanalys av siffror. För att hitta rätt medarbetare är det viktigt att först förstå vilka egenskaper och kunskaper som krävs för att lyckas i rollen. När du vet vad du söker efter får du lättare att både ställa rätt frågor vid en rekrytering och hitta den kollega du behöver.

En controller är en nyckelroll i organisationen

En controller blir mer och mer en nyckelroll och ett verksamhetsnära bollplank till ledningen. Den manuella handläggningen har till stor del redan tagits över av datorer och nu krävs strategiska insatser och proaktivitet för att ta ditt företag mot en spännande utveckling. När du rekryterar en controller söker du därför helt enkelt efter en analytisk businesspartner som vågar ställa krav och som har egenskaperna som behövs för att avgöra företagets framgång. Nedan har vi listat sex egenskaper som en framgångsrik controller behöver ha:

1. Förmågan att arbeta i team

Visst är rapportering och redovisning den viktigaste styrkan hos en controller, men social förmåga är minst lika värdefullt. Din nya medarbetare bör tycka om att ha kontroll över verksamheten, men också kunna inspirera och motivera andra att göra beteendeförändringar. Här behövs en god lagkamrat som kan hjälpa till att förklara hur varje individs insatser påverkar resultatet och driva teamen mot samma vision. Rätt person får snabbt förtroende hos både medarbetare och ledning och ger dig stöd och utrymme att förändra.

2. En controller behöver vara kommunikativ

En controller är även en slags kunskapsspridare. Det gör det extra viktigt att de kan förklara utfall och resultat på ett enkelt och tydligt sätt för både chefer och medarbetare. Det är också bra om controllern känner sig bekväm med att skapa åtgärder och informera om dessa för att undvika framtida misstag. Genom att reda ut grundläggande frågor skapar controllern en trygghet och förståelse kring hur ni bäst arbetar tillsammans mot uppsatta mål i organisationen. Sök därför någon som brinner för kommunikation, likväl som en expert på att analysera data och siffror på både koncern-, division-, bolag- och enhetsnivå.

3. Självledarskap

En controller kan göra stor skillnad för hela din verksamhet, inte minst när det gäller att utveckla kompetens. Men för att skapa dessa förutsättningar behöver du någon som tar ansvar för sin egen utveckling. Sök därför en kandidat som är van att leda sig själv och andra och som gärna är öppen för att utvecklas längs vägen. Genom att ständigt vara nyfiken på mer kunskap hjälper det till att utveckla hela verksamheten. Kontinuerlig och fördjupad kompetens skapar förflyttningar för både individ och organisation och tar ditt företag in i framtiden.

4. Strategiska förmågor

De senaste åren har rollen som controller blivit mer och mer strategisk. Som stöd för olika nivåer i organisationen bör controllern ha god förståelse för vad som driver resultat. Utmaningar inom IT, sälj, marknad, HR och kommunikation påverkar siffrorna och där kan controllern bli en värdefull samtalspartner för både teamen och dig som beslutsfattare. En strategisk controller är bra på att diskutera för- och nackdelar – utan att tappa fokus och behåller hög integritet i sitt agerande.

5. Kunna ta viktiga beslut

När du rekryterar en controller till din verksamhet kan det också vara bra att titta på kandidater som har vissa typer av ledaregenskaper. Då får du en informell ledare som inte backar för de komplexa frågorna och som har möjlighet att ta egna beslut som rör verksamheten. Att våga ifrågasätta befintliga processer och ständigt sträva efter att förbättra är önskvärt beteende och bidrar till utveckling. Idag finns också en mängd verktyg för dataanalys och hittar du en person som behärskar dem kan du känna dig trygg med väl underbyggda beslutsunderlag.

6. Controllerrollen kräver kreativitet

Snabba förändringar i omvärlden och ökad innovationstakt kräver kreativitet i de flesta moderna roller. Den digitala utvecklingen erbjuder datamängder som ger controllern helt nya utmaningar än för några år sedan. För att kunna hitta nya insikter och skapa underlag behövs en förmåga att kunna tänka nytt. Genom nyfikenhet, flexibilitet – och inte minst kreativitet – kan controllern bidra med lösningar som för verksamheten framåt.

Våga utmana

När du går in i rekryteringsprocessen kan du ha stora fördelar av att hålla de här egenskaperna i åtanke. Men det är också viktigt att utmana gamla kravprofiler. Kanske är drivkrafter viktigare än systemkrav? Kanske kan personlighet överväga kompetenser som personen framför dig saknar, men enkelt kan förvärva senare? Se till att du får en bra bild av egenskaper, värderingar och motivation och stäm sedan av kraven mot era prioriteringar.

 

Så hittar du den ultimata controllern

Är framtidens controller då en slags supermänniska? Förhoppningsvis behöver det inte vara så. Men det är tydligt att rollen ställer höga krav på en bredd av egenskaper i en och samma person. För att hitta rätt medarbetare kan det vara bra att stämma av de viktigaste egenskaperna och ställa dem mot var ni är på väg som organisation. Utifrån era prioriteringar väljer ni sedan den värdeskapande kompetens som passar er.

Vill du ta reda på mer om controllerfunktionen? Läs mer här och kontakta oss om du vill prata med experter inom just ekonomi och finans.