I dag vet vi hur stark kopplingen är mellan välmående och produktivitet. När vi mår bra gör vi bra ifrån oss. Undersökningar visar att de företag som satsar på de anställdas hälsa och välmående ser minskade kostnader, upp till tre gånger högre arbetskapacitet samt får en attraktivare arbetsplats och ett bättre arbetsgivarvarumärke.

I grund och botten handlar det också om att ta hand om varandra av ren medmänsklighet. Det menar Julia Zovko, rekryterare och konsultchef på Clarify. Julia, som själv har en bakgrund inom ekonomi, ansvarar för att tillsätta konsulter, och ha en löpande dialog med både konsult och uppdragsgivare under uppdragets gång. Nu delar konsultchefen med sig av sin syn på vikten av välmående konsulter, och vad en konsult ska kunna förvänta sig av ett konsultbolag.

Konsulter som mår bra presterar bra

Hur vi mår påverkar vår förmåga att prestera på toppnivå. När konsulter mår bra, fysiskt och mentalt, är de mer benägna att vara produktiva, kreativa och leverera högkvalitativa resultat. Välmående konsulter har bättre energi, koncentration och motivation att ta itu med utmaningar och uppnå framgång i sina uppdrag. Välmående konsulter är också mer benägna att ha en långsiktig och hållbar karriär inom konsultbranschen. Att arbeta som konsult kan vara utmanande och stressande, och om välmående försummas kan det leda till utbrändhet och andra stressrelaterade problem.

Som konsultchef har Julia ett viktigt uppdrag i att säkerställa att Clarifys konsulter mår bra, trivs och har rätt förutsättningar för att göra sitt jobb. Enligt henne har konsultbolaget ansvar på flera nivåer när det kommer till hur konsulterna mår.

”Vi har till att börja med ett lagligt ansvar som arbetsgivare att se till arbetsmiljön och värna våra anställdas hälsa. Men vi har även ett jättestort ansvar som medmänniskor. Vi på Clarify arbetar ju med människor och jobbet är en stor del av allas våra liv. Det är viktigt att de timmar vi tillbringar på jobbet känns värdefulla och skapar mening. Mitt ansvar som konsultchef är att se till att förutsättningarna finns för det, så att konsulterna mår bra och känner att de trivs.”

Enligt Julia vinner alla på att konsulterna mår bra på jobbet. Hon ser också risker med att inte ta konsulternas mående på allvar:

”Det viktigaste är det mänskliga perspektivet. Om en konsult inte mår bra på jobbet kan det få stora konsekvenser för den personens hälsa och mående. Utmattning och psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och vi vet att jobbet kan påverka väldigt mycket hur vi mår. Om en arbetsgivare inte håller koll på hur de anställda mår kan det leda till utmattning och sjukfrånvaro. Dessutom, en konsult som mår dåligt är inte lika produktiv eller engagerad, vilket får negativa konsekvenser för verksamheten där konsulten jobbar. I längden kan det innebära att uppdraget avbryts”

Vad ska en konsult förvänta sig av ett konsultbolag?

Konsultbolag ansvarar för att tillhandahålla tydliga uppdragsbeskrivningar, mål och förväntningar till sina konsulter. Enligt Julia ska en konsult förvänta sig stöd och vägledning under uppdragsperioden, och därtill ska konsultbolag kunna erbjuda sunda och säkra arbetsmiljöer. Som konsultbolag kan man erbjuda tjänster inom olika branscher och funktioner, eller inom en specifik bransch eller funktion. Fördelen med att vara specialiserad inom ett specifikt område är att konsultbolaget i regel har en mycket god förståelse för kundernas behov, och konsulternas situation. Man kan erbjuda en djup branschkunskap och kunskap inom specifika utmaningar och lösningar. Julia ser många fördelar med att vara specialiserade inom ett specifikt område kopplat till konsultchefens möjlighet att säkerställa konsulternas välmående.

”Vi på Clarify har lång erfarenhet inom ekonomifunktionen, vilket gör att vi förstår de utmaningar och krav som våra ekonomikonsulter möter i sina uppdrag. Det hjälper oss också att bedöma om en konsult har den rätta expertisen för att ta sig ann ett visst uppdrag. Det underlättar dessutom i dialogen med våra kunder.”

Här sammanfattar Julia fyra viktiga krav som du som konsult ska kunna förvänta dig av ett konsultbolag:

  • Stöd och vägledning genom hela processen och under tiden uppdraget pågår.
  • En tydlighet från start och en öppenhet, så att man som konsult vet vad man ger sig in på.
  • Goda arbetsvillkor som förmåner, friskvård och ersättningar.
  • Möjlighet att ställa krav. Som konsult ser ditt avtal annorlunda ut än för den som är anställd. Det innebär däremot inte att du frånsäger dig rätten att kravställa din uppdragsgivare.

Så jobbar Clarify aktivt med att säkerställa konsulternas välmående

I regel är det konsultchefens roll att finnas tillgänglig och vara insatt i uppdraget, och föra en löpande dialog med uppdragsgivaren och konsulten. Enligt Julia har konsultbolag ett viktigt ansvar när det gäller att stötta och finnas närvarande. Både för konsult och för kund. För Clarify innebär det bland annat att:

  • Se till individen. Alla är olika och har olika behov. En del vill jobba mer självständigt och behöver inte så mycket kontakt. Andra har ett större behov av att få prata, ventilera och bolla saker. Det är viktigt att lära känna konsulten och dess personliga behov.
  • Ge möjlighet för konsulterna att nätverka om de vill. Genom konsultaktiviteter, luncher, workshops eller andra event kan konsulterna få möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter.
  • Erbjuda samma stöd till både interims konsulter och anställda konsulter, det vill säga samma engagemang och samma löpande dialog, samma möjligheter till aktiviteter m.m.

Det kan uppstå problem i relationen mellan konsult och uppdragsgivare. Det kan bero på missförstånd, bristfällig kommunikation eller andra oklarheter. Att då ha ett konsultbolag att vända sig till för stöd kan vara en otrolig trygghet, både för dig som är konsult och för dig som är uppdragsgivare.

”I mitt ansvar ingår att uppmuntra till möten och feedback, för att säkerställa att uppdragsgivare och konsult pratar med varandra och på så sätt utvecklar sitt samarbete. Det är inte minst viktigt om det är något i samarbetet som skaver. Ibland känner konsulterna bara ett behov av att få ventilera och ha någon att bolla tankar med, då finns vi här för det också. Konsulter kan idag möta en extra utmaning när det gäller att komma in ordentligt i ett team, vi strävar efter att göra dem trygga, lyssnade på och känna sig som en del av gemenskapen.”

 

Vill du veta mer om Clarifys konsultverksamhet? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!