Executive search för komplexa roller inom ekonomi och finans

Clarify är specialiserade inom executive search och har gedigen erfarenhet av att tillsätta komplexa och svåra uppdrag inom ekonomi och finans. Vi utför uppdrag som kräver omfattande kartläggning och noggrant, aktivt sökande efter rätt kompetens. Vi utför headhunting och searchuppdrag för ett brett spektrum av chefs- och specialistpositioner som kräver omfattande rekryteringsprocesser.

Kontakta oss

Executive Search

en anställd som sitter vid sin dator i det hybrida arbetet

Vad är Executive Search?

Executive search är en rekryteringsmetod som främst används för att identifiera och attrahera högkvalificerade kandidater till högre befattningar. Vi rekommenderar denna metod vid tillsättning av ledande befattningar som CFO, CRO, specialistroller och konfidentiella rekryteringar.

Eftersom dessa roller ofta kräver en unik kombination av erfarenhet, färdighet och ledarskapsegenskaper, görs en omfattande kartläggning av den kompetens du behöver. Sedan söker vi aktivt upp och kontaktar personer som är lämpliga för uppdraget. Vi lägger särskild vikt vid att identifiera kandidater med specialistkompetens eller specifik erfarenhet som matchar dina behov.

Så jobbar Clarify med Executive search

Traditionella rekryteringsmetoder kan vara otillräckliga när det gäller att attrahera och identifiera högkvalificerade kandidater. Här kommer executive search in i bilden. Denna rekryteringsmetod innebär en rad fördelar som kan hjälpa dig att hitta och anställa de bästa kandidaterna för toppositioner i ditt företag.

För oss är det centralt att hantera processen professionellt utifrån att vi blir representanter för våra kunders varumärken när vi kontaktar kandidater. Vi ser det som ett gyllene tillfälle att känna varumärket på pulsen, hur stort intresset ser ut utifrån och hur attraktivt varumärket är som arbetsgivare.

Med våra effektiva metoder kan vi snabbt få en djup förståelse för din verksamhet och skapa den kunskap som krävs för att kunna presentera de mest lämpade kandidaterna. Vi förstår att varje kund och organisation är unik, vilket innebär att vi alltid börjar med att skapa en detaljerad kravprofil som fungerar som vår kompass genom hela processen.

Att rekrytera till högre befattningar inom ekonomi och finans kan vara en tidskrävande process. Vi på Clarify hjälper dig att hantera de olika stegen i rekryteringsprocessen för att frigöra era interna resurser till att fokusera på kärnverksamheten och minska belastningen på ledningsgruppen.

CSRD och ESRS

Vi förmedlar rätt konsult för ditt behov!

Kontakta oss

Executive search för att framtidssäkra er organisation

Framtidssäkring av en organisation innebär att vidta åtgärder för att säkerställa att företaget förblir relevant, konkurrenskraftigt och framgångsrikt i ett föränderligt affärslandskap. Executive search kan spela en central roll i detta genom att hjälpa till att attrahera de bästa ledande talangerna som kan driva förändring, innovation och hållbar tillväxt.

Med executive search ges tillgång till specialistkompetens som har förståelse för de specifika kraven och kompetenserna som krävs. Med vårt etablerade nätverk och kontakter inom olika branscher når vi ut till potentiella kandidater som kanske inte är tillgängliga via traditionella rekryteringskanaler. Vi tar hand om de olika stegen i rekryteringsprocessen, inklusive research, screening, intervjuer och utvärderingar, vilket frigör interna resurser att fokusera på kärnverksamheten.

Många av de mest kvalificerade kandidaterna söker inte aktivt efter jobb. Med executive search når vi även passiva kandidater som annars kanske inte hade blivit medvetna om, eller övervägt en ny möjlighet. Genom att genomföra en noggrann och omfattande sökning kan vi på Clarify hjälpa er att hitta både aktivt sökande kandidater och passiva kandidater som inte letar efter jobb.

Vi på Clarify kan erbjuda expertis och rådgivning inom executive search baserat på vår erfarenhet inom rekrytering av ledande befattningar. Vi delar med oss av insikter och rekommendationer om marknadstrender, lönenivåer och andra faktorer som påverkar rekryteringsprocessen.

Tillsatta uppdrag inom Executive search

Chef för koncernens Shared Service Center till Axfood
Executive Search, Rekrytering
Koncernekonomichef till Axfood
Executive Search, Rekrytering

 

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position? Kontakta oss!

Allt vi arbetar med genomsyras av att vi är flexibla, snabbfotade och har höga ambitioner att göra skillnad för både organisationer och individer. Vi träffar alltid våra konsulter proaktivt för att kunna leva upp till era behov.

 

 

”Jag har använt Clarify till att rekrytera tre kvalificerade roller. Samtliga rekryteringar hanterades smidigt och professionellt. Clarify var duktiga på att lyssna in mina behov och de kandidater som presenterades var alla relevanta för respektive uppdrag. Jag blev mycket nöjd över slutresultatet."

Emma Angervall, CFO Bauhaus

"Vi har använt Clarify till flera chefsrekryteringar inom min organisation. Processerna har krävt ett gediget searcharbete och en god förståelse för komplexa roller med stort ansvar. Med Clarify går processerna smidigt och motsvarar mina förväntningar och har resulterat i mycket lyckade chefsrekryteringar. Jag vill rekommendera Clarify när du har behov av en gedigen kartläggning tillsammans med en väl utförd personbedömning."

Anders Lexmon, CFO Axfood

”När man arbetar med Clarify är det begrepp som bl.a. personliga, lyhörda, ihärdiga, kompetenta och pålitliga man tänker på. Har arbetat med många olika aktörer inom både rekrytering och interimslösningar, med Clarify är jag nöjd på riktigt."

Jonas Strömfelt, Head of Group Controll Svenska Rymdaktiebolaget

Vår rekryteringsprocess

1. Uppstart & Kravprofil

Vårt viktigaste verktyg genom processen är den inledande kravprofilen. Vi träffar alltid rekryterande chef samt andra nyckelpersoner som kan vara viktiga för oss för att förstå behovet både gällande kompetens och personlighet.

Förutom kompetensbehov är det även extremt viktigt att förstå vart organisationen står idag och dess riktning framåt, företagskultur, ledarskap, gruppens karaktär och vilka utmaningar man ser framåt. Allt för att kunna hitta en profil som både matchar bolagets dagsform och kan hänga med in i framtiden.

2. Kartläggning & Headhunting

För att kunna hitta de allra bästa kandidaterna krävs ett mycket proaktivt uppsökande, någonting som passar oss och vårt sätt att arbeta på. Vi är mycket framgångsrika i vårt sätt att kartlägga och söka upp relevanta kandidater, och genom det kan vi nå fram till rätt kompetens hos konkurrenter och relevanta företag, organisationer och branscher.

Varje uppdrag kräver sin specifika fördjupning och kreativitet för att nå fram och hitta rätt kandidat.

3. Personbedömning & kandidatpresentation

Slutkandidater tas vidare till en fördjupad bedömning där vi testar och genomför djupintervjuer. Vi granskar alltid betyg, intyg, tar UC och gör personliga intervjuer med referenspersoner. Samtliga rekryteringschefer är certifierade……

Vi för alltid en nära dialog med både kunder och kandidat för att kunna stötta, råda och vara närvarande i beslutsprocessen. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna göra kloka val.