Vi är specialister på att genomföra komplexa kartläggningsuppdrag

Har du behov av att rekrytera till en komplex roll som kräver en djupare och mer omfattande process?

Vi har en gedigen erfarenhet av att tillsätta komplexa och svåra uppdrag som kräver en omfattande kartläggning och uppsökande process. Vi har genomfört headhunting/searchuppdrag till flertalet chefs- och specialistuppdrag.

Exempel på searchuppdrag:

  • Koncernekonomichef – Axfood
  • Chef för Shared Service Center – Axfood
  • Finance Director – Fazer
  • Credit Risk Model Validation Expert – Handelsbanken
  • Finanschef – Amasten
  • Chef Middle Office – Husqvarna

”Jag har använt Clarify till att rekrytera tre kvalificerade roller. Samtliga rekryteringar hanterades smidigt och professionellt. Clarify var duktiga på att lyssna in mina behov och de kandidater som presenterades var alla relevanta för respektive uppdrag. Jag blev mycket nöjd över slutresultatet."

Emma Angervall, CFO Bauhaus

"Vi har använt Clarify till flera chefsrekryteringar inom min organisation. Processerna har krävt ett gediget searcharbete och en god förståelse för komplexa roller med stort ansvar. Med Clarify går processerna smidigt och motsvarar mina förväntningar och har resulterat i mycket lyckade chefsrekryteringar. Jag vill rekommendera Clarify när du har behov av en gedigen kartläggning tillsammans med en väl utförd personbedömning."

Anders Lexmon, CFO Axfood

”När man arbetar med Clarify är det begrepp som bl.a. personliga, lyhörda, ihärdiga, kompetenta och pålitliga man tänker på. Har arbetat med många olika aktörer inom både rekrytering och interimslösningar, med Clarify är jag nöjd på riktigt."

Jonas Strömfelt, Head of Group Controll Svenska Rymdaktiebolaget

Urval samarbeten

Vår rekryteringsprocess

1. Uppstart & Kravprofil

Vårt viktigaste verktyg genom processen är den inledande kravprofilen. Vi träffar alltid rekryterande chef samt andra nyckelpersoner som kan vara viktiga för oss för att förstå behovet både gällande kompetens och personlighet.

Förutom kompetensbehov är det även extremt viktigt att förstå vart organisationen står idag och dess riktning framåt, företagskultur, ledarskap, gruppens karaktär och vilka utmaningar man ser framåt. Allt för att kunna hitta en profil som både matchar bolagets dagsform och kan hänga med in i framtiden.

2. Kartläggning & Headhunting

För att kunna hitta de allra bästa kandidaterna krävs ett mycket proaktivt uppsökande, någonting som passar oss och vårt sätt att arbeta på. Vi är mycket framgångsrika i vårt sätt att kartlägga och söka upp relevanta kandidater, och genom det kan vi nå fram till rätt kompetens hos konkurrenter och relevanta företag, organisationer och branscher.

Varje uppdrag kräver sin specifika fördjupning och kreativitet för att nå fram och hitta rätt kandidat.

3. Personbedömning & kandidatpresentation

Slutkandidater tas vidare till en fördjupad bedömning där vi testar och genomför djupintervjuer. Vi granskar alltid betyg, intyg, tar UC och gör personliga intervjuer med referenspersoner. Samtliga rekryteringschefer är certifierade i vårt testverktyg.

Vi för alltid en nära dialog med både kunder och kandidat för att kunna stötta, råda och vara närvarande i beslutsprocessen. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna göra kloka val.

Effektivt och träffsäkert

Genom effektiva metoder kan vi på kort tid lära känna din verksamhet och skapa den förståelse som krävs för att kunna presentera de mest lämpade kandidaterna.

 

Varje kund och organisation är unik, därför startar vi alltid med att skapa en kravprofil som blir vårt underlag under processens gång. Vi arbetar på ett kreativt sätt i såväl interna som externa nätverk för att finna er slutkandidat.

Tester och djupintervjuer

För att säkerställa att vi matchat rätt kandidat lägger vi stor vikt vid att samla ett gediget beslutsunderlag. Vi genomför djupintervjuer, olika sorters personlighetstester och/eller färdighetstester, referensintervjuer samt granskning av betyg, intyg och utdrag från UC.

 

Vi har även via legitimerad psykolog möjlighet att genomföra ytterligare en djupgående bedömning och bakgrundskontroll

Genom vår expertis och långa erfarenhet är vi specialiserade på att förmedla och hitta rätt person just för dig.

Kontakta oss

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position?

Samtycke(Obligatoriskt)