Behöver du hjälp med Rekrytering?

För att kunna vara riktigt vass på Rekrytering och Headhunting krävs specialistkompetens inom personbedömning, det måste finnas kunskap och tålamod att kunna kartlägga marknader och dessutom behövs kommunikativ förmåga för att göra en perfekt speglad kravprofil – vårt viktigaste arbetsunderlag.

Vi som arbetar inom Clarify är specialister inom dessa områden och om du dessutom adderar den stora passion vi känner för att arbeta med människor plus två generationers erfarenhet har du en perfekt rekryteringsprocess! Vi hanterar samtliga nivåer inom ekonomifunktionen.

konsultbolag

Effektivt och träffsäkert

Genom effektiva metoder kan vi på kort tid lära känna din verksamhet och skapa den förståelse som krävs för att kunna presentera de mest lämpade kandidaterna.

 

Varje kund och organisation är unik, därför startar vi alltid med att skapa en kravprofil som blir vårt underlag under processens gång. Vi arbetar på ett kreativt sätt i såväl interna som externa nätverk för att finna er slutkandidat.

Vår rekryteringsprocess

1. Analys & Kravspecifiaktion

Clarify genomför analys av er organisation och verksamhet för att få en tydlig förståelse för verksamheten och dess behov.

Viktigt för oss är att förstå och fördjupa oss inom organisationen samt kartlägga kultur och värdegrund i kombination med de kompetenskrav som krävs och behövs i den aktuella rollen. Via intervjuer med nyckelpersoner och möten med berörda parter sammanställs en kravprofil som är vår grund genom hela processen.

2. Kandidatpresentation & Personbedömning

Efter genomför urvalsarbete presenterar vi ett urval av slutkandidater. Dessa tas vidare för möte hos kunden. Efter möte hos kund tas kandidater vidare till en fördjupad bedömning där vi testar och genomför djupintervjuer. Vi granskar alltid betyg, intyg, tar UC och gör personliga intervjuer med referenspersoner.

Vi för alltid en nära dialog med både kunder och kandidat för att kunna stötta, råda och vara närvarande i beslutsprocessen. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna göra kloka val.

3. Bakgrundskontroll och verifiering

Vi genomför en bakgrundskontroll på slutkandidaten. Detta innebär referensintervjuer då vi intervjuar både tidigare kollegor och chefer, granskar betyg/intyg, tar utdrag från belastningsregistret, samt genomför en kreditupplysning via UC.

Erbjudande, löne- och förmånsförhandling och upprättande av anställningsavtal sker direkt mellan kund och slutkandidaten. Clarify finns under detta steg med som en rådgivande part för att båda parter skall mötas och komma överens.

Vi följer upp den anställde kandidaten och dess närmsta chef från det att kandidaten är på plats och löpande under de första 6 månaderna. Även i detta steg finns vi nära tillhands med rådgivning och stöttning för en smidig ”onboarding” process.

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position?

Tillsatta uppdrag inom Rekrytering

Chef för koncernens Shared Service Center till Axfood
Executive Search, Rekrytering
Koncernekonomichef till Axfood
Executive Search, Rekrytering
Analytiker till Citycon
Rekrytering
Ekonomiansvarig till Next Advokater
Rekrytering
Ekonomichef till Delta Projects
Rekrytering

Behöver du hjälp att hitta rätt person för rätt position?