Solen har redan tittat fram och nu räknas dagarna till lata sommardagar och bad. Alla har rätt till ledighet, men reglerna är många kring semesterlagen och som arbetsgivare gäller det att ha koll på både rättigheter och skyldigheter.

Semester avser rätten till avtalad ledighet. Alla anställda har rätt att vara lediga 25 dagar per år varav 20 av dessa bör vara sammanhängande om de infaller under perioden juni – augusti. Semesterlagen reglerar dock endast ett minimum och många företag har tecknat kollektivavtal med generösare regler.

Betalda och obetalda dagar

Semesterdagar tjänas in året före aktuell ledighet och vid en nyanställning där medarbetaren inte har hunnit tjäna in betald semester, kan han eller hon arbeta under semesterperioden eller ta ut obetald ledighet.

Intjänandeåret räknas från den 1 april – 31 mars och antalet semesterdagar första året beror på när medarbetarens anställning börjar. Vid en anställning med start den 1 januari hinner man tjäna in sju betalda dagar under årets tre första månader men man har även rätt till ytterligare 18 obetalda dagar under året.

Startar anställningen efter den 31 mars har medarbetaren enbart rätt till obetald ledighet. Startar anställningen före 31 augusti har medarbetaren rätt till 25 dagars obetald ledighet, startar den efter den 31 augusti har medarbetaren rätt till 5 dagar.

Många arbetsgivare erbjuder förskottssemester till sina nyanställda. Då får medarbetaren ordinarie lön under semesterdagarna redan första året. Det vanliga är att medarbetaren samtidigt även får motsvarande skuld till företaget och slutar personen på företaget på egen begäran inom fem år kan denne bli återbetalningsskyldig.

Källa: www.pwc.se