I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det en utmaning för företag att attrahera och behålla duktiga ekonomer. För att lyckas med detta måste arbetsgivare skapa en attraktiv arbetsplats som tilltalar dagens ekonomer och anpassa sig till deras förväntningar och behov. I denna artikel kommer vi att belysa några strategier som hjälper ditt företag att nå framgång i rekryteringen av de bästa ekonomerna på marknaden.

Hög konkurrens om kompetenta ekonomer

Den höga konkurrensen om ekonomer är ett resultat av ökad efterfrågan på bredare kompetens, teknologiska framsteg, globaliseringen och demografiska förändringar. Den traditionella rollen som ekonom har utvidgats och det finns en förväntan om att inte bara vara experter på ekonomisk analys och rapportering. Utan även ha kunskaper inom strategisk planering, riskhantering, affärsutveckling och teknik. Detta gör att arbetsgivare har högre krav och förväntningar på de ekonomer de anställer, vilket i sin tur ökar konkurrensen om de mest kompetenta kandidaterna.

En breddad roll skapar fler möjligheter

För att lyckas attrahera och behålla duktiga ekonomer måste företag vara medvetna om dessa faktorer och erbjuda attraktiva arbetsvillkor, möjligheter till kompetensutveckling och anpassa sig till den föränderliga ekonomifunktionens roll i dagens arbetsmiljö.

Digitaliseringen har förändrat sättet vi arbetar på och ekonomer förväntas ha kunskap och färdigheter inom användningen av teknik och dataanalys. För att attrahera och behålla duktiga ekonomer måste företag kunna erbjuda moderna verktyg och system som underlättar deras arbete och effektiviserar processerna. Att investera i teknologi och hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom ekonomiområdet blir avgörande för att vara konkurrenskraftig.

Globaliseringen har också spelat en viktig roll i att skapa fler möjligheter för ekonomer. Företag expanderar över nationsgränserna och behöver ekonomer som kan navigera och förstå den internationella affärsmiljön. Detta öppnar upp möjligheter för ekonomer att arbeta i olika kulturella och geografiska sammanhang. För att locka duktiga ekonomer kan företag betona sina internationella affärsrelationer, möjligheten till utlandserfarenheter och kunskap om globala ekonomiska trender och regler.

Förutom digitalisering och globalisering, befinner vi oss i en generationsväxling inom arbetskraften där många erfarna ekonomer går i pension. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på unga och kompetenta ekonomer. För att attrahera och behålla duktiga ekonomer behöver företagen utveckla strategier för att locka till sig unga talanger. Det kan inkludera att erbjuda attraktiva förmåner, flexibla arbetsvillkor och möjligheter till karriärutveckling.

Strategier för att attrahera kompetenta ekonomer

I en tid när ekonomer har många alternativ att välja mellan är det viktigt även för företagen att sticka ut. Med rätt strategi kan du som arbetsgivare attrahera rätt kompetens till din ekonomifunktion. Ekonomer är idag mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, och det råder ingen tvekan om att det finns en hög konkurrens om dessa talanger. Vad behöver du som företag tänka på för att sticka ut och öka preferensen hos kandidaterna? Vi har listat några strategier för en lyckad rekrytering.

Skapa en positiv arbetsmiljö

Fokusera på att skapa en positiv och attraktiv arbetsmiljö där medarbetarna kan trivas och växa. Genom att erbjuda förmåner som flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och en balans mellan arbetsliv och privatliv ökar du chansen till att attrahera även duktiga ekonomer. Visa att du värdesätter och stödjer dina anställdas välbefinnande genom att investera i deras hälsa och välmående. En positiv arbetsmiljö skapar incitament för duktiga ekonomer att välja just ditt företag framför andra.

Bygg ett tillitsbaserat ledarskap

För att attrahera och behålla duktiga ekonomer är det viktigt att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Ekonomer värdesätter att ha frihet och ansvar i sitt arbete samt att deras åsikter och idéer blir lyssnade på och uppskattade. Genom att skapa en miljö där medarbetarna känner sig sedda och kan ta egna initiativ, ökar du motivationen och engagemanget hos dom. Detta kan leda till ökad produktivitet och en högre grad av arbetsnöjdhet.

Erbjud konkurrenskraftiga löner och förmåner

En av de mest grundläggande faktorerna som påverkar en ekonoms beslut att stanna eller lämna en arbetsplats är lön och förmåner. För att attrahera och behålla duktiga ekonomer måste ditt företag erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner. Genom att utföra marknadsundersökningar kan du som företag få en uppfattning om vad konkurrenterna erbjuder och se till att ni ligger i linje med eller överträffar den genomsnittliga marknadsstandarden.

Utveckla en tydlig karriärutvecklingsplan

Möjligheten till karriärtillväxt är en stark motivationsfaktor för ekonomer. Genom att utveckla en tydlig karriärutvecklingsplan för dina anställda visar du att du värdesätter deras framsteg och vill hjälpa dem att nå sina professionella mål. Erbjud mentorskap, interna utbildningar och möjligheter till befordran för att hjälpa medarbetarna att växa och utvecklas inom företaget.

En framgångsrik rekrytering

I dagens snabbrörliga affärsmiljö är företag ofta pressade av tidsbegränsningar och resursbegränsningar. Att hantera det löpande arbetet med företagets ekonomiska frågor och samtidigt attrahera och behålla duktiga ekonomer kan vara en utmaning för många organisationer. Men det finns hjälp att få.

Som konsult- och rekryteringsbolag inom ekonomi och finans möter vi dagligen frågeställningar som, Vilka är de senaste trenderna inom ekonomi? Vilka kompetenser och färdigheter är mest efterfrågade på marknaden? Vilka utmaningar står företagen inför när det gäller att attrahera duktiga ekonomer?

Genom att hålla oss uppdaterade om marknadsförhållanden, trender och utmaningar kan vi stötta och säkerställa att ditt företag fortsätter att blomstra. Vi har helt enkelt kunskapen om efterfrågade kompetenser och färdigheter närmare till hands.

Trots osäkerheter och oroligheter på arbetsmarknaden ser vi en betydande omsättning av ekonomer. Detta gör det till en utmaning för arbetsgivare att attrahera och behålla ekonomikompetensen i sina organisationer. Med vår expertis inom rekrytering av chefer och specialister hjälper vi dig med en framgångsrik rekrytering av kompetens inom ekonomi och finans.

 

Kontakta oss på Clarify redan idag för en lyckad rekrytering av ekonomer till ditt företag!