Entreprenöriella – Clarifys tredje värdeord

Den entreprenöriella andan är en självklar del i Clarifys kultur och arbetssätt och är därför ett av våra värdeord.  Enbart genom att vara ett mindre…

Närvarande – Clarifys andra värdeord

Närvarande – Clarifys andra värdeord ”Att vara närvarande i allt vi gör” är ett av Clarifys viktigaste motton. Vi tror att närvaro kan hjälpa oss…