Coacha medarbetarna i självledarskap

60% av ekonomi- och finanscheferna menar att den viktigaste ledaregenskapen i framtiden är att vara coachande. I framtidens hybridarbetsliv där ledare samtidigt förväntas leda vissa…

Satsa på tillit

Majoriteten av ekonomi- och finanscheferna tror att medarbetarna i det nya normalläget kommer att arbeta cirka 40-50% av sin arbetstid på distans. Detta blir en…

Systematisera och strukturera kulturbyggandet och idégenererandet

Enligt ekonomi- och finanscheferna är de största utmaningarna som följer på ökat distansarbete: möjlighet att stimulera interaktion och kunskapsutbyte mellan medarbetare, upptäcka om medarbetare mår…

Säkerställ den digitala kompetensen i högsta ledningen

De allra flesta är idag överens om att den digitala omställningen är avgörande för företags fortsatta konkurrenskraft. Många har också redan genomfört en digital transformation…

Ställ högre krav på rekryteringsprocesserna

Inom ekonomi- och finansfunktioner i större organisationer är det fler som menar att en positiv effekt av ökat distansarbete är att det breddar den geografiska…

Säkra att vinsterna av distansarbetet behålls trots återgång till kontoret

Bortsett från att pandemin naturligtvis varit en fruktansvärd period och fört med sig många negativa delar, vi vill inget annat än att komma ur den! Kan…

Skapa förberedelse för olika scenarier

Att vara flexibel och agil som ledare är en av de viktigaste egenskaperna att ha för att vara en framgångsrik ledare inom ekonomi- och finansfunktionen…

Två dagars hemarbete på framtidens ekonomi- och finansavdelningar

Pressmeddelande I framtiden kommer medarbetarna på ekonomi- och finansfunktioner att arbeta på distans två dagar i veckan. Det tror 36 procent av de chefer inom…

1. Formulera tydliga riktlinjer för ett hybridarbetsliv

Detta är den första av åtta identifierade framgångsfaktorer direkt plockade från Clarifys enkätundersökning om hur Sveriges Ekonomi- och Finansfunktioner kommer att arbeta i höstens nya…

Clarify – Webbinar på tisdag 29/6 kl. 12:00

Så kommer Sveriges Ekonomi och Finansfunktioner att arbeta i höstens nya normalläge! Clarify Webbinar tisdag 29 juni kl 12.00! Vi på Clarify har daglig kontakt…