Två dagars hemarbete på framtidens ekonomi- och finansavdelningar

I framtiden kommer medarbetarna på ekonomi- och finansfunktioner att arbeta på distans två dagar i veckan. Det tror 36 procent av de chefer inom ekonomi…