Det politiska trycket på Riksbanken ökar. Anders Borg öppnar för att Finanspolitiska rådet ska få i uppdrag att utvärdera också penningpolitiken, något som hans partikamrat i Riksbanksfullmäktige avfärdat.

Under våren har både Socialdemokraterna och Miljöpartiet luftat tankar om att Riksbanken utöver inflationsmålet också ska ges ett mål för sysselsättningen. Också från regeringen ökar trycket nu på centralbanken.

I en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg öppnar finansminister Anders Borg för att inrätta en oberoende instans granska Riksbanken, med chefen Stefan Ingves. Bakgrunden är misslyckandet med att uppnå inflationsmålet, som säger att priserna ska öka med 2 procent per år.

Enligt Anders Borg ”är det värt att ha en diskussion” om saken, skriver Bloomberg. Finansministern säger också att det generellt är bra med ”ökad öppenhet och mer diskussion”.

I dagsläget är det Riksdagens finansutskott som sköter översynen av Riksbanken. Utvärderingen av penningpolitiken har skett genom externa granskningar av utländska forskare ungefär vart femte år.

Om ordningen ska ändras ser Anders Borg Finanspolitiska rådet som en lämplig kandidat att ta över. Rådets uppdrag i dag är att granska finanspolitiken.

”Ett sätt att göra det på ett ordnat sätt vore att låta Finanspolitikska rådet granska också penningpolitiken”, säger Anders Borg, till Bloomberg.

Amders Borgs uttalanden går enligt nyhetsbyrån Six stick i stäv med den debattartikel som Johan Gernandt (M) och Sven-Erik Österberg (S), ordförande respektive vice ordförande i Riksbanksfullmäktige, skrev i måndags. Där hävdade de att det inte råder någon brist på demokratiska kontroll- och granskningsfunktioner kring Riksbanken.

Enligt Anders Borg är villkoret för en utökad utvärdering en blocköverskridande överenskommelse och att det Finanspolitiska rådet ställs under riksdagens kontroll. I dagsläget är rådet en myndighet under regeringen.

Källa: www.di.se