Systematisera och strukturera kulturbyggandet och idégenererandet

Enligt ekonomi- och finanscheferna är de största utmaningarna som följer på ökat distansarbete: möjlighet att stimulera interaktion och kunskapsutbyte mellan medarbetare, upptäcka om medarbetare mår…

Säkra att vinsterna av distansarbetet behålls trots återgång till kontoret

Bortsett från att pandemin naturligtvis varit en fruktansvärd period och fört med sig många negativa delar, vi vill inget annat än att komma ur den! Kan…

Skapa förberedelse för olika scenarier

Att vara flexibel och agil som ledare är en av de viktigaste egenskaperna att ha för att vara en framgångsrik ledare inom ekonomi- och finansfunktionen…

1. Formulera tydliga riktlinjer för ett hybridarbetsliv

Detta är den första av åtta identifierade framgångsfaktorer direkt plockade från Clarifys enkätundersökning om hur Sveriges Ekonomi- och Finansfunktioner kommer att arbeta i höstens nya…