I och med den fantastiska utveckling som skett under 2015, med en ökad omsättning på 220 %, stärker Clarify musklerna i form av fyra nya internrekryteringar.

Efter sommaren 2015 kunde familjebolaget Clarify gå in i familjekonstellationen på riktigt då VD Louise Poltofts båda systrar Caroline Poltoft och Janina Poltoft gick in i bolaget. Förutom att de båda vuxit upp i bemanningsbranschens anda samt har entreprenörskapet i blodet har de även erfarenhet ”från andra sidan”. De har jobbat som chefer och ledare, Janina inom Friskvårdsbranschen och Caroline på ett stort internationellt bolag. Caroline har arbetat med mycket personalansvar samt själv varit beställare av konsulter och även genomfört flera rekryteringar. Janina har också arbetat med mycket personalansvar samt även som konsult. Båda två har stort engagemang inom friskvård och kan bidra konsultverksamheten med nytänk utifrån ett hälsoperspektiv, något som är en viktig del i Clarifys tredje ben Utveckling samt det förhållningssätt vi starkt arbetar utifrån, Clarify Potential.

Patricia är också ett mycket viktigt tillskott i Clarifys utveckling och har, liksom Louise, betydelsefull erfarenhet och kunskap från branschen. Patricia har arbetat både med konsultverksamhet men främst rekryteringar i komplexa nyckelfunktioner inom bland annat försäkringsbranschen. Patricia har ett genuint intresse för människor, något som tydligt visar sig i hennes enorma förmåga och engagemang för att matcha rätt person till rätt uppdrag.

Efter jul fick Clarify även ett kärt återseende av Anders Henricsson som har en viktig del i Clarifys historia då han tidigare arbetat tillsammans med Hans Poltoft. Anders kommer att arbeta som Clarifys Search Specialist och fokusera på våra säljprocesser både aktivt mot kunder men också administrativt. Anders har stor erfarenhet av branschen och har mycket framgångsrikt etablerat värdefulla kundkontakter genom åren.

Clarify inledde 2016 starkt genom att fortsätta överträffa uppsatta mål, med många nya spännande samarbeten, både inledda och på ingång, ser Clarifys framtid mycket ljus och lovande ut. Internt läggs ett stort fokus på att utveckla innovativa processer och arbetssätt för att kunna göra skillnad både för kunder och konsulter, på riktigt.

Kontakta gärna Clarify om du är nyfiken på att höra mer! Telefon: 08-522 775 00 Mail: info@clarify.se