60% av ekonomi- och finanscheferna menar att den viktigaste ledaregenskapen i framtiden är att vara coachande. I framtidens hybridarbetsliv där ledare samtidigt förväntas leda vissa medarbetare på distans och vissa på plats blir det coachande förhållningssättet en nyckel.

Det ökade distansarbetandet gör vidare att medarbetares självledarskap ställs på prov när de behöver både motivera sig själva i högre utsträckning och utföra sina uppgifter utan att någon kontrollerar dem eller ger dem omedelbar återkoppling.

Därför kommer en allt viktigare ingrediens i hybridledarskapet vara att coacha medarbetare i deras självledarskap. Det vill säga att stötta medarbetaren i hennes egen problemlösningsförmåga och förmåga att planera sin tid, ställa guidande frågor, dela med sig av redskap för självledarskap och bjuda in till självreflektion.  

Clarifys åtta framgångsfaktorer kommer från en enkätundersökning som gjorts under våren i samarbete med Rasmussen Analys.

I enkätundersökningen ställdes frågor om ekonomi- och finanasfunktionerna i det nya normalläget till 78 ekonomichefer, controllerchefer, CFO:s, head of treasury och finanschefer.

Vill du veta mer? Kontakta Louise Poltoft.