Senast den 2 februari 2015 ska kontrolluppgifterna för inkomståret 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Kontrolluppgifter ska lämnas av arbetsgivare, kreditinstitut, pensionsutbetalare med flera. Det är viktigt att du lämnar dem i tid så att uppgifterna hinner förtryckas på inkomstdeklarationerna.

Du som har ett löne- eller bokföringsprogram lämnar enklast kontrolluppgifterna via vår e-tjänst Filöverföring.

Du som annars skulle lämna in dina kontrolluppgifter på papper kan ladda ner Skatteverkets registreringsprogram för kontrolluppgifter som du hittar via länken nedan. Programmet är gratis och enkelt att använda. Du fyller i dina uppgifter direkt på skärmen som ser ut som en ”kontrolluppgiftsblankett”. Sedan sparar du uppgifterna på din dator och skickar in dem via e-tjänsten Filöverföring.