Genom att ta in en interimskonsult ser ni till att verksamheten rullar på som vanligt, även vid större förändringar i verksamheten. Ni stärker upp teamet och ser samtidigt till att ni inte tappar produktion eller effektivitet under tiden en förändring pågår. En interim resurs kan helt enkelt bespara er både tid och pengar. Här reder vi ut varför!

Tillfällen att ta in en interimskonsult

Vid större förändringar

Oavsett situation kan en interimskonsult snabbt finnas på plats när behov uppstår. Det kan vara vid en plötslig sjukskrivning eller en omorganisation, eller när ni helt enkelt har svårt att hitta rätt kompetens någon annanstans. En interimlösning kan också vara ett bra sätt att få möjlighet att testa vilken typ av kandidat just ni behöver för er roll, innan ni tar steget till rekrytering.

Interimskonsult lönar sig i utvecklingsfaser

Större utvecklingsfaser kan vara utmanande för verksamheten och det finns en stor risk att tappa både fokus och effektivitet. Här har ni ett gyllene tillfälle att stärka upp med någon som kan komma in och se till att allt löper på som vanligt. Det kan till exempel handla om att få extra hjälp vid omorganiseringar eller andra förändringsarbeten som systembyte, där det är viktigt att ni fortsätter erbjuda era kunder samma servicenivå som vanligt.

Vid en börsnotering

En börsnotering är en stor händelse som kan komma att kräva mer specialiserade resurser, både i övergångsfasen och för verksamheten framåt. För att kunna behålla kvaliteten och produktionstakten kan ni behöva ta in förstärkning. Ser ni dessutom till att interimskonsulten har erfarenhet av just börsnoteringar får ni extra hjälp att skapa en smidig övergång. Det gäller även vid fusioner, avveckling eller andra situationer där det förväntas en ökad arbetsbelastning.

I större projekt

Kanske har ni fått in ett större projekt, men är osäkra på hur mycket tid och resurser det kommer att ta framöver? Tar ni in en interimskonsult kan ni koncentrera er på att få allt på plats och genomföra era planer, medan konsulten hjälper till att driva utvecklingen i rätt riktning. När ni sedan vet mer om antalet timmar och behov blir det enklare att se vilken typ av rekrytering ni behöver göra för att gå vidare.

När ni vill förebygga sjukskrivning

I många förändringsprojekt finns det stor risk för överbelastning om personalen inte får rätt förutsättningar. Den befintliga personalens ansvar ökar, samtidigt som nya arbetsuppgifter tillkommer, vilket kan bli en dyr historia och i värsta fall leda till utmattning och sjukskrivning. Men genom att ta in en interimskonsult avlastar ni personalen och ser till att ni fortsätter ha en lagom arbetstakt. Det hjälper medarbetarna att fortsätta ha en hållbar vardag.

Andra fördelar med en interim lösning

Snabbt på plats

En interimskonsult kan vara på plats på bara några dagar, så att ni slipper förlora alltför mycket tid. Konsulten är också van vid att sätta sig in i nya situationer och projekt och kan snabbt komma i gång. Ni får en träffsäker bemanning som passar just er situation.

Hög kompetens

Kompetensbrist är numera ett av företagens största utmaningar. Men med en interim resurs har ni tillgång till bemanningsföretagets breda nätverk av specialister. Specialister, som ger er möjlighet att tillföra kompetens till arbetsgruppen och därmed hela företaget. En del av den kompetensen finns också kvar i företaget efter det att konsulten har avslutat sitt uppdrag.

Prisvärd

Den stora fördelen med en interimskonsult är att ni bara betalar för de timmar de jobbar. Det gör inte bara att ni slipper en hel del omkostnader, utan också att ni kan fortsätta erbjuda kunderna samma service, oavsett arbetsbörda och säsong. När behovet ökar finns konsulten där för att avlasta och när det minskar, slipper ni kostanden som ni annars skulle haft för personal vid en rekrytering.

Nya perspektiv

Genom att komma med nya idéer och se arbetsprocessen från ett helt nytt perspektiv kan en interimskonsult bidra till förbättrade arbetssätt och effektiviseringar. På så sätt gynnas i slutändan hela verksamheten. Ni får alltså inte bara tillgång till de kunskaper konsulten har, utan också deras tidigare erfarenheter av liknande situationer som kan hjälpa er välja väg.

Så går den interima processen till

Olika typer av konsulter

Det första ni behöver göra när ni funderar på att bemanna med en konsult är att bestämma vilken typ av konsult ni behöver. Är det en chef som går in och styr upp hela projektet, en specialist som är expert inom ett specifikt område eller behöver ni en person med bred kompetens som kan lite av varje? Prata gärna igenom behovet med en rekryteringsbyrå specialiserade inom interimslösningar, så hjälper de er att klargöra vilken typ av konsult just ni har behov av.

Hel- eller deltid

Något många glömmer bort är att det går att anlita interimskonsulter även på deltid. Om ni inte har behov av en konsult alla dagar i veckan går det att justera arbetstiden och ni betalar bara för de timmarna ni behöver. Ni kan till exempel börja med en kortare tidsperiod för att prova samarbetet, och sedan öka timmarna vartefter ni blir tryggare med varandra.

Uppdragsmöte

När ni vet ungefär vad ni behöver bokar ni ett uppdragsmöte med ert konsultbolag och skapar tillsammans med er kontaktperson en bild av uppdraget, en så kallad brief. Här går ni igenom kravprofil, strategi och tidsplan. Er kontaktperson blir sedan ert stöd och bollplank genom hela processen.

Referenstagning

Referenstagningen görs via konsultbolaget, så att ni kan vara säkra på att de konsulter som presenteras är redo för den roll de ska fylla. Ni behöver alltså inte själva göra så mycket i den här delen av processen, er samarbetspartner ska kunna sköta det mesta åt er.

Presentation

Nästa steg är att ni presenteras för de kandidater som kan vara intressanta för uppdraget. Målet med presentationen är att ni ska få en tydlig bild av kompetens och pris. Ni kan sedan välja en eller flera att träffa för en intervju.

Signering

När ni hittat en kandidat som passar och som har rätt kompetenser kommer ni överens med konsultföretaget om detaljerna. Ni signerar avtal och så är ni snabbt i gång med er nya kollega.

Tips! I en intervjusituation – snegla inte bara på kandidatens CV, utan fråga också vad de tycker verkar intressant med just det här uppdraget. På så sätt får ni en försmak av hur de hittar motivation och hur ni tillsammans kan skapa framgång.

Vill du ta reda på mer om interim? Läs mer här och kontakta oss om du vill prata med experter inom ekonomi och finans.