Executive Search är ett begrepp som ofta nämns i rekryteringssammanhang. För dig som arbetsgivare är det en metodik som är bra att ha koll på, särskilt när du söker nyckelpersoner till din organisation. Så varför är Ecexutive Search så viktigt och vad innebär processen? Vi reder ut begreppen.

 

Vad är Executive Search?

Executive Search är kort sagt en metod för att rekrytera chefer och specialister, ofta till ledningsgrupper. En metodik där du nyttjar rekryteringskonsultens erfarenheter till fullo, för att genomföra en kvalitativ process. Här gäller det att identifiera kandidater som troligen redan har en bra position i dagsläget och få chansen att attrahera och utvärdera dem för en nyckelroll hos er.

 

Skillnaden från vanlig ”search”

Executive Search ger dig möjlighet till en rekryteringstjänst som hittar nyckelpersoner till din organisation. Till skillnad från vanlig ”search” som sker mer brett på marknaden, är Executive Search riktad mot en smal och noga specificerad målgrupp. Det kräver en speciell metodik eftersom förutsättningarna är mer utmanande och det krävs spetskompetens kring såväl kartläggning som bedömningsprocessen för att kunna hitta lämpliga kandidater.

 

Utmaningar med Executive Search

För att kunna attrahera rätt personer i den här målgruppen, det vill säga chefspositioner och specialister, krävs en särskild kompetens. De kandidater du letar efter är troligen inte aktiva jobbsökare i dagsläget, utan behöver bli uppsökta. Du letar inte bara efter personer som gör ett bra jobb och kan bli en del av ditt företags framgång, utan personer som kan bli en del av er framgångssaga och trivas ihop med er under en längre tid. De här personerna kan vara svåra att hitta och är inte alltid sugna på att byta position, om du inte kan tydliggöra vad de får ut av det och vad ni kan åstadkomma tillsammans.

 

Framgångsfaktorer i processen

Med en rekryteringskonsult som är väl insatt i just er bransch och specifika funktion blir er Executive Search smidig. Genom att förstå de utmaningar som kandidaten ska ge sig in i, kan ni också tillsammans hitta rätt urvalskriterier. Det är också viktigt att alla beslutsfattare i er organisation är på samma bana när det gäller de egenskaper som ni söker hos den nya medarbetaren. Därför är det viktigt att göra en grundlig kravprofil som alla kan skriva under på. Då undviker ni meningsskiljaktigheter, internt inom organisationen, när kandidater presenterats och det är dags att ta beslut. Det är viktigt att även ta upp de punkter som handlar om personlighet, företagskultur och hur väl personen passar in i företaget. En bra rekryteringskonsult kommer testa kandidaten när det kommer till beteende och drivkrafter, för att kunna förutse hur de tar sig an rollen.

 

Konfidentiell process

För en träffsäker Executive Search behövs, förutom erfarenhet och professionalism, även stor diskretion. Den här typen av uppdrag sker ofta i samband med en förändring i företaget, till exempel när ni är på väg att starta upp nya affärsområden eller göra omorganisationer. Därför är det extra viktigt att ryktet inte börjar sprida sig bland konkurrenterna och se till att förhindra att känslig information läcker ut. Executive Search ställer alltså ännu större krav på fingertoppskänsla och erfarenhet än en vanlig rekrytering. Därför är det viktigt att samarbeta med en rekryteringskonsult som är helt trygg i att kunna bedriva en kartläggningsprocess som inte bygger på en annonsering, samt att kunna kontakta potentiella kandidater utan att i första steget berätta vem uppdragsgivaren är men ändå få kandidaterna nyfikna på att vilja veta mer.

 

Fördelar med Executive Search

Eftersom rekrytering av den här typen av roller kan vara extra utmanade finns det stora fördelar med att anlita en rekryteringskonsult. Här är inte bara en snabb rekrytering målet, utan du vill tillsammans med ditt rekryteringsföretag se till att hitta en medarbetare för ett långsiktigt samarbete. En rätt utförd rekrytering ger er ett kvalitativt urval av kandidater, det vill säga ni hittar inte bara rätt person, utan en kollega som trivs med sitt jobb och delar era värderingar och visioner. Här får ni en omfattande process som eliminerar risken för felrekrytering.

 

4 viktiga steg i processen

Executive Search handlar aldrig om att försöka sälja in en roll, varken för kund eller för kandidat. Det handlar om att hitta den absolut bäst lämpade individen för rollen och skapa förutsättningar för båda parter att fatta ett välgrundat beslut. Öppenhet, transparens och tydlig kommunikation måste följa som en röd tråd genom hela processen och både kandidat och kund ska få tid och möjlighet att bearbeta all information.  Här har vi identifierat fyra steg som är särskilt viktiga i Executive Search-processen.

 

Kravprofil

Kravprofilen är viktigt i alla rekryteringssammanhang, oavsett om vi letar efter en specialist eller inte. För att hitta en kvalificerad specialist ställs det dock extra höga krav. Vi på Clarify inleder alltid med att ta fram en tydlig och djupgående kravprofil tillsammans med kundföretaget – utifrån ett 360 graders förhållningssätt. Vi identifierar viktiga parter inom organisationen för den aktuella rollen och genomför intervjuer med samtliga personer.

 

Kartläggning

Kartläggningen av arbetsmarknaden är extra viktig vid Executive Search. Den görs både i och utanför rekryteringsbolagets nätverk. Via kreativa search-vägar hittar vi fram till rätt profil och kompetens för ditt uppdrag. Efter genomförd kartläggning kan vi presentera en fullständig lägesrapport inom det aktuella området. Vi presenterar kartläggningen utifrån ren statistik.

 

Kommunikation med marknaden

Förtroendet mellan kandidat och rekryteringskonsult är A och O under den här typen av processer. Både kandidat och du som kund ska få bästa tänkbara förutsättningar för att kunna ta rätt beslut. Beslutet är lika viktigt för bägge parter och här agerar rekryteringskonsulten som en viktig mellanhand som ska kunna stötta och medla på ett bra, transparent och klokt sätt (Hur man hanterar kandidatmarknaden och närmar sig kandidaterna är avgörande för huruvida man får upp intresset eller inte, och det behöver göras snyggt och proffsigt.).

 

Användandet av tester

Tester fyller en extra viktig funktion vid Executive Search eftersom de ger en bild av en persons beteende och hur de agerar i olika situationer. Testerna belyser de styrkor och svagheter som är viktiga för att kunna matcha mot profilen man söker. Vanligtvis genomför en, eller möjligen två, slutkandidater personlighetstester med rekryteringskonsulten. En grundlig genomgång av resultatet görs med både kandidat och kund där man belyser personlighetsdrag hos kandidaten. Tester gör det möjligt att upptäcka egenskaper och eventuella varningssignaler som annars hade kunnat förbisetts. För att testerna ska fylla sitt syfte gäller att de tolkas på rätt sätt. Genom att anlita certifierade rekryteringsspecialister säkerställer du att testerna blir korrekt tolkade.

 

När är det lönsamt för mitt företag att använda Executive Search?

Executive Search är som sagt en utmanande process som kräver erfarenhet och fingertoppskänsla. Det ställer höga krav på processen och att anlita en erfaren rekryteringskonsult på ett searchbolag är numera en nödvändighet. Du får hjälp med er Executive Search och tillsammans med din rekryteringskonsult ser du till att ni hittar den VD, CFO, styrelsemedlem eller specialist som ni letar efter.

 

Nyfiken på att ta reda på mer om Executive Search? Läs mer här och kontakta oss om du vill prata med experter inom ekonomi och finans.