Ekonomifunktionen består av många olika roller och kräver kompetenser på olika nivåer. Det är dessutom en funktion under ständig förändring och utveckling, något vi kommer gå in djupare på i den här artikeln. Att ta in tillfällig specialistkompetens stärker och gynnar verksamheter under kritiska perioder, men även på lång sikt efter det att uppdraget är avslutat och konsulten lämnar arbetsplatsen. Här nedan beskriver vi hur en interimskonsult kan stärka företagets ekonomifunktion och bidra till ökad konkurrenskraft.

Ekonomi – en funktion i förändring

Under de senaste åren har ekonomifunktionen befunnit sig i en utvecklingsfas och mycket har förändrats på relativt kort tid. Digitalisering, globalisering och generationsskiften är några orsaker till att nya krav hela tiden ställs på ekonomifunktionen. De ställer i sin tur högre krav på teamet och de enskilda medarbetarna. Proaktivitet, nyfikenhet och förändringsbenägenhet än några av de viktiga egenskaper som behövs för att ekonomifunktionen ska klara av att ”hänga med i utvecklingen”.

I regel väljer företag att anlita en interimskonsult vid exempelvis uppsägningar, plötsliga arbetstoppar, sjukskrivning eller omorganisering. Det är givna situationer då en interimslösning kan fungera perfekt för att tillfälligt stötta, avlasta och hjälpa till att driva arbetet framåt. Utöver att säkerställa att verksamheten fortsätter rulla friktionsfritt, trots hög arbetsbörda eller plötslig uppsägning, kan hela ekonomiavdelningen få sig ett rejält lyft tack vare interimskonsulten. En ny tillgång till teamet kan ge ny energi och motivation och väcka den där viktiga nyfikenheten, som eventuellt saknats i arbetsgruppen.

Nya synsätt öppnar upp för nya möjligheter

Varför har interimslösningar visat sig vara framgångsrika när det gäller nytänk och nytändning? Mycket har att göra med det faktum att interimskonsulten kommer utifrån. Till skillnad från någon som arbetat länge på ekonomiavdelningen kommer en interimskonsult in med helt fräscha ögon. Att få ett utifrån-och-in-perspektiv kan vara en ögonöppnare för befintlig personal. Alla vet att det är lätt att hamna i samma gamla vanor och arbetssätt. Tack vare den erfarenhet en interimskonsult har kan denne bidra med både nya och prövade metoder när ni exempelvis konstruerar en ny strategi eller sätter planen för ett nytt projekt. Med sin erfarenhet kan konsulten också ta en ledande roll när det kommer till det faktiska genomförandet. En rutinerad interimskonsult har sett hur olika företag och organisationer jobbar. Med den kunskapen kan de förbättra och effektivisera även er ekonomifunktion.

Ytterligare en faktor som öppnar upp till nytänk är det faktum att interimskonsulten kan ge en mer objektiv bild av ert nuläge och rutiner. Konsulter är i regel mer benägna att berätta och se vad som faktiskt krävs, snarare än att peka på vad de tror att chefen vill höra.

Framtidssäkra verksamheten med hjälp av en interimskonsult

En välfungerande ekonomifunktion behöver kunna arbeta proaktivt snarare än reaktivt. Ekonomifunktionen ska bistå organisationen med affärsrelaterad data och information. Detta för att rätt strategiska beslut ska kunna tas. Att ha en effektiv, modern ekonomifunktion är en konkurrensfördel och något som inte bör underskattas av bolag som vill behålla sin konkurrenskraft. För att lyckas krävs automatisering av arbetsprocesser, för att möjliggöra snabb överföring av data och minimera manuellt, tidskrävande arbete. Det krävs även kompetens kring system och ny teknik. Dessutom är ledarskap, samarbetsförmåga och framåtanda bara några exempel på de egenskaper som behöver finnas inom teamet.

Börja lägga en stabil grund för ett hållbart och förändringsbenäget ekonomiteam genom att se över vilka kompetenser som finns och vilka som eventuellt saknas. Att ta hjälp utifrån för att fylla kompetensgap, implementera nya system eller genomföra en omorganisering är ett flexibelt, och ofta kostnadseffektivt alternativ. Med en interimskonsult på plats kan ni förlita er på att ni får en självgående, erfaren, person med en objektiv blick på er ekonomifunktion som kommer kunna driva det förbättringsarbete som krävs för er framtidssäkring.

Stärk ekonomifunktionen på sikt

Ordet ”interim” betyder ungefär ”under tiden” och interimslösningar är tillfälliga lösningar – ofta under tiden tills en permanent lösning kommer på plats. Eller under tiden behovet finns. Med det sagt kan en interimslösning ge långsiktiga effekter och hjälpa er att stärka ert ekonomiteam på lång sikt. En konsult kan anlitas i uppdrag att genomföra strategiska projekt eller i syfte att skapa viktiga förändringar. Interimsuppdrag kan även innebära att bygga upp ett nytt team, eller förändra arbetsrutiner och strukturer i ett befintligt team. Möjligheten att komma in i en arbetsgrupp med nya ögon är en av interimskonsultens stora styrkor. Det skapar förutsättningar för att hitta nya lösningar och tillvägagångssätt som kan effektivisera och förbättra ekonomifunktionen idag, men även framåt.

Rätt kompetens vid rätt tillfälle

Att rekrytera och anställa en person tar tid och att ha en ofullständig ekonomifunktion, där arbetsbörda riskerar att bli för hög, kan ge allvarliga konsekvenser. Då är en interimslösning ett snabbt och smidigt alternativ där ett konsultbolag ansvarar för att hitta just den kompetens ni behöver. Via ett konsultbolag får ni tillgång till experter och specialister som snabbt kan komma på plats, under kritiska perioder, utan att ni behöver avsätta tid och resurser till att hitta rätt person.

Hitta rätt interimskonsult med oss på Clarify

Clarify har mångårig erfarenhet av att tillsätta chefer och specialister inom samtliga delar av ekonomifunktionen. Vi är väl medvetna om de nya, och allt högre krav som ställs på ekonomifunktioner idag. Samt vikten av att ekonomifunktionen får ta en central roll inom organisationer. Vi har ett omfattande nätverk av konsulter inom ekonomi och finans och är specialister på att förmedla rätt ekonomikonsult, vid rätt tillfälle.

Är du i behov av en interimslösning eller vill veta mer om våra tidigare uppdrag? Kontakta oss här.

Är du nyfiken på rollen som konsult? Vi letar efter långsiktiga samarbetspartnerns och tar gärna ett möte med dig som vill bygga din karriär via oss! Läs mer om en karriär hos Clarify här.