I decennier har det kinesiska kommunistpartiet byggt sin legitimitet på stark ekonomisk tillväxt. Men när en rapport dimper ned som visar att Kina i år går om USA som världens största ekonomi tittar de politiska ledarna ned i marken. Varför vill Kina inte kännas vid förstaplatsen?

Tidigare beräkningar har spått att Kina kommer att gå om USA som världens största ekonomi, köpkraftsjusterat, 2019. Men en rapport från Världsbanken visar att den kinesiska ekonomin är på gång att gå om den amerikanska redan i år. Mellan 2011 och 2014 växer den kinesiska ekonomin, köpkraftsjusterat, med 24 procent, att jämföra med USA:s ökning på 7,6 procent.

Skiftet borde vara en skräll, särskilt i Kina. USA har innehaft förstaplatsen i 140 år, och ända sedan studentdemonstrationerna på Himmelska fridens torg 1989 har det kinesiska kommunistpartiet byggt delar av sin legitimitet på ekonomisk tillväxt. Att utses som världens största ekonomi skulle förstärka partiets strävan efter att vinna erkännande för att sprida välstånd och internationell respekt.

Ändå möttes nyheten i Kina med tystnad. Och inte nog med det, till att börja med försökte Kina, enligt den amerikanska tidningen Fortune, att sudda ut uppgifterna om de nya köpkraftsjusterade siffrorna i Världsbankens rapport. Och därefter begränsades dess spridning i kinesisk media.

Anledningen är enligt Fortune att det finns två vågskålar. I ena finns möjligheten att putta ned USA från tronen. I den andra finns en blandad kompott. Dels skulle titeln antagligen föra med sig internationella åtaganden såsom att fler röster nu troligtvis kommer att höjas för att Kina ska betala mer i bistånd och bidra mer till Förenta Nationernas budget.

Dels riskerar den nya plats i rankningen att underminera Kinas position i klimatförhandlingarna eftersom det blir svårare att argumentera för att Kina som ett utvecklingsland borde bära mindre av den finansiella kostnaden för att minska utsläppen av växthusgaser.

Men även på kinesisk mark är den nya placeringen obekväm för den politiska makten. Bland annat för att den ekonomiska ojämlikheten är bland den största i världen. Vanliga kineser skulle antagligen inte känna sig rikare än amerikaner, och det är troligt att kraven på offentliga investeringar i välfärd och miljö skulle öka.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/darfor-vill-kina-inte-vara-varldens-storsta-ekonomi_3532620.svd