Den entreprenöriella andan är en självklar del i Clarifys kultur och arbetssätt och är därför ett av våra värdeord.  Enbart genom att vara ett mindre familjebolag i stark tillväxt gör oss till entreprenörer i sig. Vilket präglar Clarify i allt vad det innebär, flexibilitet, pröva ny mark och skapa nya rutiner och processer. Men att vara entreprenöriell är också ett förhållningssätt som är viktigt att behålla över tid, oavsett hur stora vi är i framtiden. Det entreprenöriella förhållningssättet gör oss flexibla, kreativa och nytänkande, det hjälper oss att inte bli för bekväma och fastna i gamla rutiner som egentligen inte funkar.

Tittar man på arbetsmarknaden idag, som är vår viktigaste arena, har den blivit mer och mer entreprenöriell genom vårt sätt att lyfta fram oss själva som individer, som attraktiva profiler på jobbsajter, LinkedIn och andra sociala media. Det har blivit allt viktigare att uppdatera sin individuella kompetens och göra sig själv tillgänglig på marknaden. För att vi som bolag ska kunna matcha den utvecklingen behöver vi arbeta på samma sätt, att vara nytänkande, hänga med i trender och synas för attrahera rätt kunder, kandidater och konsulter. Det går inte att vara trögflytande och ”icke förändringsbenägen” idag.

För Clarify innebär att vara entreprenöriell till stora delar att ständigt rannsaka oss själva och vår organisation, vara öppen för förändringar och samtidigt stå stadigt i vår värdegrund. Det tror vi är en viktig del för framgång.