Arbetsmiljöverket har nyligen gjort en kunskapssammanställning som bland annat visar att 15 procent av den svenska befolkningen i arbetsför ålder har en kognitiv funktionsnedsättning. Det betyder att många av dessa faktiskt har ett behov av anpassningar i arbetsmiljön.

En kognitiv funktionsnedsättning kan ta sig i uttryck på olika sätt bland annat genom försämrat minne, språksvårigheter, förmåga att lösa problem samt koncentrationssvårigheter. Detta kan i många fall misstolkas av kollegor och chefer som bristande engagemang, slarvighet eller samarbetssvårigheter. Det är därför mycket viktigt att kunskapen kring kognitiva funktionsnedsättningar ökar på alla arbetsplatser, menar Thomas Karlsson biträdande professor på Linköpings universitet. Många sjukdomar kan ge upphov till kognitiva funktionsnedsättningar bland annat neurologiska sjukdomar som stroke, Parkinson och epilepsi men även hjärtsjukdom, diabetes typ två, KOL och hörselnedsättning. Även cancersjukdomar kan vara en orsak då behandling med cytostatika och strålning kan ge inflammationer i hjärnan.

Generellt sätt är arbetsplatser dåliga på att anpassa arbetsmiljön till människor med denna typ av problem. Tyvärr är det så att många vill jobba men får inte förutsättningarna för det, menar Thomas Karlsson. Det är även så att många kognitiva funktionsnedsättningar blir sämre av att inte utmanas och få den träning som krävs. Beroende på vilken slags kognitiv funktionsnedsättning en person har krävs olika åtgärder, men några exempel är lathundar och tydliga skriftliga instruktioner. Många mår även bra av möjligheten att kunna gå undan och vila, samt ha flexibla arbetstider och minimalt med buller eller bakgrundsljud. Ett öppet kontorslandskap är därför inte att rekommendera för de här personerna, menar Thomas Karlsson.

Källa: http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2014/Stort-behov-av-hjarnvanliga-arbetsmiljoer/