Går ni igenom en utvecklingsfas, ett förändringsarbete eller är i generellt behov av att stärka upp ert ekonomiteam? Med hjälp av en interimskonsult kan ni då både effektivisera och förbättra ert arbete och era processer, och en smart lösning kan vara att ta hjälp av ett konsultbolag med spetskompetens inom just interimslösningar med fokuset på ekonomi och finans. Här hittar ni mer om värdet av att anlita ett konsultbolag.

Konsultbolag med rätt erfarenhet

Att anlita en interimskonsult via ett konsultbolag kan innebära flera fördelar. Inte bara kompetensmässigt utan även när det gäller trygghet och effektivitet. Tänk då på att innan ni tar hjälp av ett konsultbolag kan det vara viktigt att ta reda på vilken expertis just ni behöver, och utvärdera gärna olika alternativ för att säkerställa att ni väljer rätt konsultbolag.

4 starka skäl att ta hjälp av ett konsultbolag:

1. Det är tidseffektivt ur flera aspekter

Rekryteringsprocessen kräver både tid och resurser och att stressa sig igenom den är sällan en god idé. När ni är i behov av att snabbt fylla en vakans, för att i lugn och ro kunna hitta en permanent lösning, kan ett konsultbolag bistå er med den kompetens ni behöver tillfälligt. Tack vare erfarenhet och breda nätverk kan ett konsultbolag se till att ni snabbt får rätt person på plats. I stället för att skynda på en omfattande rekryteringsprocess och riskera att rekryteringen blir fel (vilket i sin tur kräver ytterligare tid och kostnader) kan alltså konsultbolaget hjälpa er att spara tid. Ni väljer själva uppdragets längd och kan därför anpassa lösningen efter hur lång tid rekryteringsprocessen tar. Många konsultbolag erbjuder utöver konsultuthyrning även hjälp med rekrytering så att ni kan få hjälp av en och samma leverantör.

En annan viktig tidsaspekt är själva konsultrollen. Att vara självgående och arbeta självständigt är en konsults största styrkor. Deras erfarenheter gör dem vana att leda sig själva, vilket gör att du kan ägna mindre tid åt att styra. I stället kan du överlåta arbetet och koncentrera dig på din kärnverksamhet. En bra konsult finns där som ett bollplank och hjälper dig att driva utvecklingen på arbetsplatsen framåt.

2. Kvalificerade konsulter skapar mervärde på lång sikt

Att hitta kvalificerade konsulter inom chef- och specialistroller kräver ett gediget sökarbete och en god förståelse för komplexa roller, särskilt inom olika ekonomifunktioner. När ni tar hjälp av ett konsultbolag får ni tillgång till ett brett nätverk som inte finns internt. Då har ni större chans att hitta rätt person. Kanske är ni i behov av någon som är bra på att styra projekt, har specialistkunskap inom ett visst område, eller någon som kan bidra med bredd i organisationen och samtidigt avlasta befintliga funktioner? Oavsett vilket behov ni har tillför en interimskonsult ny kompetens och bidrar med nya perspektiv och kan dessutom fungera som rådgivare. En konsult med erfarenhet ser till att dela med sig av sin kunskap, vilket är en stor fördel. Även om en konsult är anlitad under en kort period, kan hen sprida kompetens som stannar kvar i verksamheten, även efter avslutat uppdrag.

Konsultens erfarenheter från tidigare uppdrag hos andra organisationer kan vara er organisation till stor nytta – och de kan hjälpa er att förebygga felsteg, men också förekomma konkurrenter med kostnadseffektiva lösningar.

3. Att anlita ett konsultbolag är en kostnadseffektiv lösning

Jämfört med att lägga tid och resurser på en full rekrytering, kan ett konsultbolag bespara er det arbetet. Visst, det kostar att anlita ett konsultbolag men det kan vara lätt att glömma bort alla de kostnader ni faktiskt sparar in på. Konsulten kommer in och fokuserar på just de uppgifter, eller det projekt, ni behöver hjälp med för tillfället. Genom att vara tydlig med vilka resultat ni önskar, är det endast den hjälpen ni betalar för och ingenting annat. Som arbetsgivare kan ni avgöra hur ni ska avgränsa arbetet och tiden, för att få ut bästa möjliga värde. Ni betalar bara för de timmar konsulten arbetar och slipper omkostnader och tidsåtgång som skulle gått åt i en rekryteringsprocess. Dessutom överlämnar du omkostnader som arbetsgivaravgifter och andra ersättningar till konsultbolaget.

4. En konsult bidrar med utveckling och kompetensväxling

Ett konsultbolag med erfarenhet ser till helheten när det gäller teamet. Genom att identifiera gruppdynamiken i det team konsulten ska jobba kan ett konsultbolag hitta rätt person med egenskaper som gynnar hela arbetsgruppen. Är gruppen oinspirerad, ineffektiv och går på rutin – då kan det behövas en konsult som kan sprida energi och nya perspektiv i gruppen. Finns det ett kompetensgap och behov av kompetensväxling kan konsultens roll vara att dela med sig av kunskap och expertis.

Vill ni veta mer hur en interim lösning skulle kunna se ut för er? Kontakta oss så hjälper vi er.