Totalt 79 procent av företagarna har förtroende för Skatteverket visar myndighetens senaste undersökning. Samtidigt uppger 97 procent av företagarna att de får ett bra bemötande av Skatteverkets anställda.

Skatteverkets service och bemötande får ett allt högre betyg. När myndighetens brukarundersökning, riktad till företagare, senast genomfördes 2007 uppgav 68 procent av företagarna att de hade förtroende för myndigheten. Sedan dess har förtroendet ökat med 11 procentenheter.

– Det är glädjande att 79 procent av företagarna har förtroende för Skatteverket. Vi har jobbat hårt med att ytterligare förbättra vårt förtroende och det är roligt att arbetet har gett så bra resultat. Vi tror att detta förtroende bidrar till att fler gör rätt från början, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

70 procent av företagarna instämde i påståendet att det är lätt att kontakta Skatteverket när man behöver det. Samtidigt uppger 97 procent att de är nöjda med bemötandet.

– Ett av våra mål är att de som kontaktar myndigheten ska vara nöjda med vårt bemötande, att 97 procent är nöjda är en fantastisk framgång. Nu gäller det främst att behålla denna höga nivå, säger Ingemar Hansson.

Allt fler företagare använder sig av Skatteverkets webbplats. Från 2007 har andelen företagare som uppger att de har besökt webbplatsen ökat med tolv procentenheter, från 59 till 71 procent. 60 procent av företagarna uppger att de är nöjda med informationen, medan 10 procent uppger att de är missnöjda med informationen på webbplatsen.

– Då fler och fler företagare använder vår webbplats är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att anpassa informationen på skatteverket.se efter användarnas behov, säger Skatteverkets kommunikationsdirektör Marie Lindström Rosandher.

Brukarundersökningen visar också att det finns stora skillnader i hur företagarna uppfattar myndighetens skriftspråk.

– Språket är viktigt för oss på Skatteverket, vi påbörjade i januari i år ett språkprojekt vars syfte är att vi ska använda ett mer lättbegripligt språk för att underlätta för medborgarna att göra rätt, säger Marie Lindström Rosandher.

Skatteverket har genomfört attitydundersökningar sedan 1986. Denna brukarundersökning, som är riktad till företag, genomfördes med telefonintervjuer under september till oktober 2013. Undersökningens syfte är att ge ett underlag för en bedömning av hur företagarna ser på Skatteverkets service och bemötande.

Källa samt fullständig rapport hittar du på www.skatteverket.se