Företagsledare världen över vill lägga större fokus på att kommunicera skattefrågor. Anledningen är att de ser förtroendefrågan som allt mer central för företagens utsikter för tillväxt. Nästan två tredjedelar menar att de internationella skattesystemen är i akut behov av reformer och 70 procent säger att skatteeffekterna är bland de främsta orosmolnen när det gäller det egna företagets tillväxt.

I PwC:s nya rapport ”Building trust and growth” har vd:ar på större företag runt om i världen frågats ut om synen på skatter och skattesystem.

Transparens om skatter skapar förtroende mellan företag och intressenter

Vd:arna ser tydliga risker kopplade till skattefrågor. Framförallt ser de ett behov av att hjälpa intressenter att förstå deras totala skattebidrag till samhället. Företags bidrag till samhället innehåller så mycket mer än bara bolagsskatten. För att skapa ett förtroende på marknaden är det viktigt att företagen aktivt och transparent gör marknaden medveten om samtliga skatter och åskådliggör den totala skattebilden.

Enligt undersökningen är vd:arna väl medvetna om behovet av att återskapa förtroende mellan företaget och dess intressenter. 49 procent menar att brist på förtroende försvårar deras utsikter för tillväxt, vilket är en ökning från 37 procent år 2013. Många vd:ar betonar vikten av att främja en kultur av etiskt beteende i näringslivet. Tre av fyra respondenter anser att det är viktigt att deras företag betalar ”sin beskärda del” skatt.

Behov av ny internationell skattestruktur

Vi ser även att företagsledarna är mycket angelägna om att skapa en ny internationell skattestruktur. 65 procent menar att de internationella skattesystemen av idag inte uppfyller behoven hos multinationella företag. Samtidigt är det bara 27 procent som tror att G20-länderna kan enas om en skattereform inom en snar framtid.

Rapporten visar även att företagsledarna ser skattetrycket som ett stort hinder för tillväxt i företaget. 70 procent av vd:arna anser att skatternas effekter påverkar tillväxten negativt, vilket är en ökning från 62 procent år 2013.

Företagsledarna har en svår balansgång framför sig. En ökad skattebelastning inverkar negativt på många företag, samtidigt som hantering av skatt tydligt påverkar ett företagets anseende. Verkligheten är att skatt är en kostnad och en skyldighet. En väl genomtänkt skattestrategi balanserar kostnaden, nationella finanspolitiska behov och internationella skattenormer på ett hållbart sätt.

Ladda ner och läs hela rapporten:
Building trust and growth
http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/publikationer/17th-annual-global-ceo-survey-tax-strategy-corporate-reputation-and-a-changing-international-tax-system.jhtml

Källa: www.pwc.se