Vill du göra lönekarriär? Då kanske du ska byta jobb. Här är yrkena som ger bäst utdelning i lönekuvertet vid bra arbetsprestationer.

Chefsorganisationen Ledarna presenterar för andra året i rad sin lönekarriärbarometer, som visar möjligheterna att göra lönekarriär i totalt 305 yrken. Med lönekarriär menas möjligheten att höja sin lön genom att prestera bra på jobbet, baserat på lönespridningen inom varje yrke. Lönespridningen har i detta fall mätts som skillnaden mellan medianlönen och de tio procent som tjänar mest inom yrket.

Av årets rapport framgår att lönespridningen varit oförändrad, och till och med minskat något, under 2000-talet. I en internationell jämförelse är möjligheterna att göra lönekarriär små i Sverige, skriver Ledarna i ett pressmeddelande.

– Liten lönespridning betyder att det är svårt att göra lönekarriär. Alla medarbetare får i stort sett samma löneutveckling, oavsett hur mycket de bidrar till verksamheten. Små möjligheter till lönekarriär är ett hot mot Sveriges konkurrenskraft, eftersom lyckade prestationer och arbetsinsatser inte visar sig i lönekuvertet, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i en kommentar.

Gruppen ”ekonomichefer och administrativa chefer” har i årets rapport halkat ner till plats 12 från fjolårets plats 8. I föregående års rapport var lönekarriärutrymmet 80,7 procent för ekonomichefer och administrativa chefer, i år har utrymmet sjunkit till 71,8 procent eller 37 600 kronor.

Det finns även skillnader mellan olika regioner. Störst möjlighet till lönekarriär finns i Stockholms län.

Här är topp- och bottenlistan med lönekarriärutrymmet, eller lönespridningen, angiven både i procent och i kronor före skatt. Rangordningen är emellertid gjord utifrån den procentuella siffran och inte krontalet.

Yrkena som ger bäst lönekarriär
1. (1) Värdepappersmäklare: 153,3 procent eller 96 600 kronor.
2. (2) Verkställande direktörer, verkschefer med flera: 128,3 procent eller 79 700 kronor
3. (3) Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske: 109,2 procent eller 39 000 kronor .
4. (5) Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster med mera: 96,4 procent eller 39 800 kronor.
5. (5) Försäkringsrepresentanter: 96,2 procent eller 33 000 kronor.
6. (7) Övriga jurister: 93,7 procent eller 26 600 kronor.
7. (13) Företags-, förvaltnings och organisationsjurister: 88,7 procent eller 36 200 kronor.
8. (10) Organisationsutvecklare: 79,9 procent eller 31 000 kronor.
9. (14) Inköps- och distributionschefer: 79,8 procent eller 35 500 kronor.
10. (Ny) Matematiker: 75 procent eller 37 500 kronor.

11. (39) Advokater och åklagare: 72 procent eller
12. (8) Ekonomichefer och administrativa chefer: 71,8 procent eller 37 600 kronor.

Yrkena som ger sämst lönekarriär
301. (296) Valsverksoperatörer: 9,4 procent eller 2 900 kronor
302. (135) Montörer, papp- och textilprodukter med mera: 8,2 procent eller 1 800 kronor
303. (269) Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare: 7,7 procent eller 2 100 kronor
304. (302) Glashyttearbetare med flera: 7,3 procent eller 1 900 kronor.
305. (298) Tidningsdistributörer meda flera: 6,7 procent eller 1 700 kronor.

Siffran inom parentes visar förra årets placering.

Källa:
CFO World
http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.552620/har-ar-jobbet-som-kan-ge-96-000-i-lonelyft