Lönen är inte avgörande när kvinnor tackar ja till ett chefsjobb. Det är bolagets och ledningens värderingar som styr. Det visar en ny rapport om kvinnligt ledarskap som SvD Näringsliv tagit del av.

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) är en av dem som diskuterar rapporten ”Stjärnkraft” om kvinnligt ledarskap som presenteras senare idag. 2000 kvinnliga ledare från olika branscher och chefsnivåer över hela Sverige ingår i en enkät om hur de ser på sin roll som chef. Att det är värderingar som i stor utsträckning styr kvinnornas val av jobb förvånar henne inte.

– Med en global värld kommer vi att behöva mer värderingsstyrda ledare oavsett om det är inom näringslivet eller politiken. Värderingar vinner valen, säger hon och menar att makthavare måste ta ett tydligare ansvar i hur man idag ser på talang.

– Jag tror även att det är viktigt att anställda får en tydlig bild av sin karriärtrappa tidigt. Då vet man vad som förväntas för att göra karriär.

För SvD Näringsliv berättar hon samtidigt att hon svängt i kvoteringsfrågan.

– Ja, tycker det är en oerhört provocerande nonchalans bland många företag att inte välja kvinnor. Det går så satans sakta och vi har ett glastak som jag tror behöver lite hjälp med att krossas.

Anna Stenberg är vd och grundare av Wes (Women Executive Search) som tillsammans med Kairos Future tagit fram rapporten. Undersökningen har även kompletterats med 200 svar från en manlig chefspanel via Manpower.

– Vi ville slå hål på en del av de myter om kvinnliga ledare som florerar. Till exempel den klassiska att kvinnor inte vill bli chefer. Vår studie visar tydligt att kvinnor har en drivkraft och ambition att bli chefer och en vilja att nå näringslivets toppskikt. Och att de har en stor tro på sin ledarförmåga.

Hon tycker att rekryterare och bolag tenderar att använda myterna som en bortförklaring när man inte lyckas få in fler kvinnor i sina organisationer.

En annan myt menar Anna Stenberg är att kvinnor inte skulle vara villiga att rekommendera andra kvinnor till chefsroller.

– Studien ger en annan bild. 76 procent av kvinnorna uppger att de rekommenderat en annan kvinna till ett chefsjobb. Männen har istället rekommenderat en annan man. Och många chefsrekryterare plockar den lägst hängande frukten vilket leder till att de rekryterar en dominerande andel män till chefsjobben eftersom de inte har de kvinnliga kandidaterna på sin radar.

Undersökningen visar även att kvinnor verkar ha svårare att nå fram via traditionella jobbannonser. 31 procent av männen jämfört med 19 procent av kvinnorna uppger att de fått sin senaste chefspost via annons.

Hur ska man bryta mönstret?

– Sätt press på rekryterarna! De måste tvingas se utanför de traditionella nätverken och börja utvärdera manliga och kvinnliga kandidater på samma sätt – utifrån både erfarenhet och potential. De chefer som anställts via chefsrekryterare är 75 procent män. Det avspeglar inte hur marknaden ser ut, säger Anna Stenberg.

Det som styr kvinnornas val av arbetsgivare enligt rapporten är inte i första hand lön. Det är istället ledarskap och bolagets värderingar samt flexibla arbetstider. Män värdesätter istället mer statusdrivna parametrar som bolagets rykte, titel och lön. När det kommer till lönefrågan ligger det på plats tre av den viktigaste faktorn för valet av jobb för männen. För kvinnorna finns lön 0inte ens finns med på topp-fem av de saker som kvinnorna anser hör till de mest avgörande för val av jobb.

– Det betyder inte att kvinnor inte tycker att en konkurrenskraftig lön är viktigt. Men kvinnor kanske inte lika tydligt som män förmedlar sina löneambitioner. Det behöver ändras.

– Det är tragiskt att kvinnor inte i större utsträckning prioriterar högre lön. Det måste börja tidigt, med hur vi uppfostrar våra döttrar, säger Birgitta Ohlsson

Källas: http://www.svd.se/naringsliv/karriar/jag-har-svangt-i-kvoteringsfragan_3528944.svd