Rekrytering & Headhunting

Effektivitet och hög träffsäkerhet

Genom effektiva metoder kan vi på kort tid lära känna din verksamhet och skapa den förståelse som krävs för att kunna presentera de mest lämpade kandidaterna. Varje kund och organisation är unik, därför startar vi alltid med att skapa en kravprofil som blir vårt underlag under processens gång. Vi arbetar på ett kreativt sätt i såväl interna som externa nätverk för att finna er slutkandidat.

Tester och djupintervjuer

För att säkerställa att vi matchat rätt kandidat lägger vi stor vikt vid att samla ett gediget beslutsunderlag. Vi genomför djupintervjuer, olika sorters personlighetstester och/eller färdighetstester, referensintervjuer samt granskning av betyg, intyg och utdrag från UC. Vi har även via legitimerad psykolog möjlighet att genomföra ytterligare en djupgående bedömning och bakgrundskontroll.


Vår process

1

Analys

Vi startar alltid med att på ett effektivt sätt lära känna kunden för att skapa den förståelse som krävs för att matcha rätt.

2

Annonsering och search

Vi rådger och föreslår val av media. Det ingår alltid search i såväl interna som extern nätverk.

3

Presentation

Första urval av kandidater presenteras. Därefter följer intervjuer hos kund, där du alltid erbjuds möjlighet till rådgivning och stöd.

4

Fördjupad bedömning

Slutkandidater tas vidare till en fördjupad bedömning där vi testar och genomför djupintervjuer. Vi granskar alltid betyg, intyg, tar UC och gör en intervjuer med referenspersoner.

5

Erbjudande och anställningsavtal

Erbjudande och villkorsförhandling sker med slutkandidat.

6

Introduktion och uppföljning

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att vi har matchat rätt. Därför genomförs alltid uppföljningsintervju med både kund och kandidat. I vår process ingår alltid möjlighet till coachning för både kund och kandidat för att ge båda parter en effektiv start.