Insikter

CSRD och ESRS

Allt du behöver veta om den nya EU-lagen för hållbarhetsredovisning Nu har CSRD – EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning – börjat gälla. Lagens syfte är…

CSRD

Året 2024 står inför en rad ekonomiska utmaningar – men också möjligheter – som kommer påverka företag och deras ekonomiavdelningar på djupet. Den här artikeln…

interimskonsult

Steget från en konventionell anställning till att bli interimsekonom är en resa rik på utmaningar och belöningar. Som interimskonsult handlar det om att optimera din…

ekonom

Att ta sig in på arbetsmarknaden som nyexaminerad ekonom kan vara en utmaning. Som tur är ser ändå framtidsutsikterna goda ut för dig som är…

Onboarding

En effektiv onboarding-process är avgörande för arbetsgivare som vill maximera sina medarbetares potential, oavsett om det avser permanent eller tillfällig personal. Hur kan man då…

Anställd som arbetar med internrevision

Internrevisionen är inte bara en formell kontrollmekanism, den kan också vara en kraftfull motor för organisatoriska förbättringar. Genom att integrera internrevisionen som en strategisk del…

7 ledarskapstips för dig som ekonomichef

Rollen som ekonomichef har genomgått en betydande förändring över tid. Från att tidigare ha fokuserat på praktiska uppgifter som bokslut och konsolidering, har ekonomichefens ansvar,…

cfo

Från att ha varit en bakom-scenerna-funktion till att bli en mer central och strategisk partner, har rollen som chief financial officer (CFO) genomgått en imponerande…