Clarify Interim

Varför anlita oss?

Vi förmedlar rätt konsult för ditt behov inom ekonomi, finans och HR

Clarify har ett omfattande nätverk av konsulter inom ekonomi, finans och HR. Vi har en unik och omfattande erfarenhet av att hyra ut kvalificerade ekonomi- och HR konsulter på skilda nivåer vilket gör oss till specialister på att förmedla och matcha rätt konsulter inom dessa nyckelfunktioner. Med utgångspunkt från en enkel eller en komplicerad kravprofil, kan vi förstå dina behov och på kort tid leverera rätt konsult.

Vi förmedlar konsulter inom:

 • Olika nyckelfunktioner
 • Ledning, Organisation & HR
 • Redovisning och löpande ekonomihantering
 • Ekonomistyrning
 • Rapportering

Exempel på genomförda uppdrag:

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Redovisningsekonom
 • Controllers inom olika inriktningar
 • Treasury
 • Backoffice
 • HR Generalist

Flexibla och snabbfotade

Allt vi arbetar med genomsyras av att vi är flexibla, snabbfotade och har höga ambitioner att göra skillnad för både organisationer och individer. Vi träffar alltid våra konsulter proaktivt för att kunna leva upp till era behov.

Clarify Potential

Vårt unika koncept som vi använder oss av i våra rekrytering- och konsultprocesser. Inom Clarify Potential jobbar vi med coachning i kommunikation och tydlighet, vilket tillämpas i allt vi gör.

Hög träffsäkerhet

Genom vår erfarenhet har vi hunnit testa att våra metoder fungerar. Det gör att vi idag vågar påstå att vi har den träffsäkerhet som krävs för att hitta den kandidat ni söker.