Processen att anlita en interimskonsult ska vara smidig, enkel och resultera i att ni snabbt får rätt person på plats. Tar ni hjälp av ett konsultbolag ansvarar dem för urvalsprocessen och ska kunna presentera ett mindre urval av kvalitetssäkrade konsulter som är mest lämpade för uppdraget. Som uppdragsgivare är din roll här att träffa den eller de konsulter som valts ut, för att göra den slutgiltiga bedömningen. För att kunna avgöra om det är rätt matchning eller inte är det viktigt att du ställer rätt frågor. Och att samtalet resulterar i att både du och konsulten, fått en rättvis bild av vad uppdraget innebär.

Förbered inför intervjun

Börja med att sätta dig ned innan samtalet och planera upplägget. Om du redan från början har klart för dig vad samtalet ska fokusera på blir det lättare att få svar på dina frågor. Ett tips är att inleda med en kort presentation av ert bolag och en mer genomgående presentation av rollen och vilka uppgifter den innebär. Därefter kan samtalet ledas in på konsulten, dennes kompetenser, erfarenheter och hur dessa matchar era behov. Du kan alltid vända dig till konsultbolaget innan konsultintervjun för att få hjälp. Både för att få praktiska råd gällande intervjuteknik, samt eventuella frågetecken gällande konsulten.

Var tydlig, uppriktig och transparent

Vi använder oss av benämningen ”konsultintervju” men en rekommendation är att låta frågor och svar flöda mer som ett samtal där båda parter är öppna och ärliga med varandra. I ett uppriktigt möte kan du gå rakt på sak och vara fullt transparent med vad uppdraget innebär. Vad går rollen ut på? Vilka det är som arbetar på avdelningen och hur fungerar era arbetsprocesser? Hur förväntar ni er att konsulten ska sköta sina uppgifter? Visst är det viktigt att konsulten får en positiv bild av er som uppdragsgivare och känner att uppdraget ska bli spännande – men visa verkligheten som den är. Då blir det lättare att avgöra om det här är rätt matchning.

Lyft gärna fram de problem och utmaningar som ni oftast stöter på, och fråga konsulten hur personen skulle lösa dem. Idag sker de flesta möten digitalt, vilket brukar gå väldigt bra och är mest tidseffektivt. Glöm dock inte att ett fysiskt möte ibland kan vara det bästa sättet för att snabbt få en tydlig och korrekt känsla för varandra. Är det till exempel ett längre uppdrag kan det finnas värde i att låta konsulten få uppleva ert kontor och er atmosfär.

Fokusera på rätt saker under samtalet

Det kan vara lätt att falla in i gamla vanor och lägga upp intervjun som en anställningsintervju. Vid en anställningsintervju är det viktigt att ta reda på var personen ser sig själv på lång sikt, om hen har som ambition att växa och utvecklas inom företaget och hur utvecklingspotentialen ser ut. Ett interimsuppdrag är inte en långsiktig lösning och samtalet mellan dig och interimskonsulten bör fokusera på uppdraget och konsultens roll. Utgå från kravprofilen och låt intervjun handla om just det här uppdraget och vad ni förväntar er av konsulten. Då minskar även risken för att samtalet svävar iväg till att plötsligt handla om mindre relevanta saker. Vi vill alla berätta om vad vi kan, vad vi har för bakgrund och upplevelser, men vad är viktigt för just er?

Genom att avgränsa samtalet till det som faktiskt är viktigt skapar du förutsättning för både er och konsulten att fatta rätt beslut. Tänk på att ni behöver hitta en interimskonsult som matchar er även värderingsmässigt och att personen ska passa in och trivas i er arbetskultur. Även om uppdraget är tillfälligt. Det kan också vara viktigt att konsulten har förmåga att påverka arbetsgruppen och har en positiv inverkan på befintligt team. Känner du dig osäker på vilka frågor du bör ställa för att få bättre förståelse för interimskonsultens värderingar ska du alltid kunna vända dig till konsultbolaget för att bolla tips och idéer.

Ta reda på vad som driver interimskonsulten 

Förutom att ta reda på hur konsultens kompetens matchar era behov, är det viktigt att få förståelse för vad som motiverar konsulten. Vad är det som verkar intressant med just det här uppdraget? Vilka drivkrafter och motivationsfaktorer är det som gör att personen är bäst lämpad för rollen? Dessa frågor bör också syfta till att få en djupare insikt om konsultens personlighet och individuella egenskaper. Det ger dig en bättre förståelse för hur konsulten kan komma att påverka teamet och bidra till samarbetet i gruppen. Med konsultbolagets hjälp kan du säkerställa att du formulerar dina frågor på rätt sätt. Du får råd och hjälp gällande att tolka svaren rätt.

Följ upp och återkoppla

När intervjun börjar lida mot sitt slut, gå tillbaka till dina anteckningar och kravprofilen. Har du fått de svar som är viktiga för uppdraget och rollen? Har du utifrån de svaren fått en bra uppfattning om hur den här konsulten matchar era behov? Ställ gärna några kontrollfrågor till interimskonsulten för att checka av att hen har förstått vad uppdraget går ut på och era förväntningar och behov. Stäm sedan av vad som blir nästa steg i processen. Ni vill båda att det ska gå snabbt. Ju tydligare processen framåt är, desto fortare kan ni gå vidare.

Vill du veta mer om hur interim kan stärka er organisation? Läs mer här och kontakta oss på Clarify om du vill prata med experter inom ekonomi och finans.