Vill du få möjlighet att påverka analys och arbetssätt inom Handelsbankens riskorganisation? Vill du vara del av en långsiktig och engagerad organisation i utveckling? Som Analytiker i Handelsbanken får du en nyckelroll inom bankens oberoende avdelning för riskkontroll. Trivs du dessutom i en varierande roll där du får möjlighet till breda kontaktytor inom banken och vara en del av ett härligt team? Läs då vidare!

Din framtida roll

I rollen som Analytiker får du möjlighet att vara del av en decentraliserad organisation där stor vikt läggs vid eget ansvar och självledarskap. Inom Handelsbanken uppmuntras nya idéer, att våga utmana tidigare tankesätt och utveckla nya rutiner. Du rapporterar till Head of Frameworks och ingår i ett team om totalt fem personer som sitter i fina lokaler i centrala Stockholm.

Som Analytiker kommer du att

Arbeta i en samordnande enhet inom bankens centrala riskkontrollfunktion med ansvar för bland annat bankens koncernriskrapportering och återhämtningsplan såväl som samordning och sammanställning av material till ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter. Utöver detta ingår att aktivt följa och förstå vad som händer i omvärlden och vilken påverkan det eventuellt kan komma att ha på banken.

 Vi söker dig som har

  • Akademisk examen inom national-, företags- och/eller finansiell ekonomi på högskolenivå.
  • Flera års praktisk erfarenhet av arbete med riskfrågor inom finansiell sektor.
  • God förmåga att hantera större mängder information och att presentera denna på ett intuitivt sätt.

Vem är du?

Vi söker dig som är analytisk, noggrann och har ett proaktivt förhållningssätt. Du har positiv energi och du trivs mycket bra i en roll där du får samarbeta med andra både inom teamet och ute i organisationen. För att trivas i rollen på Handelsbanken bör du ha ett genuint intresse för att kommunicera komplex information till olika mottagare inom organisationen. Du vågar ta för dig och utmanar dig själv såväl som teamet för att nå uppsatta mål på bästa möjliga sätt.

Du erbjuds

Du erbjuds bli del av en långsiktig och spännande organisation i pågående utveckling med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både den egna och verksamhetens utveckling på både kort- och lång sikt.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Clarify. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Du är varmt välkommen att höra av dig till Sara Paulsson, 070-792 75 99, Sara@clarify.se eller Victor Edin, 070-743 13 44, Victor@clarify.se på Clarify för mer information.

Om Handelsbanken

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen – både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar och stora befogenheter att ta egna beslut. Detta arbetssätt skapar delaktighet och ger varje medarbetare möjlighet att påverka bankens verksamhet. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt. När vi rekryterar nya medarbetare söker vi efter personer som delar bankens grundläggande värderingar. Målet är att våra medarbetare ska spegla den marknad som vi verkar i – med olika bakgrund, kompetens och arbetslivserfarenhet samt olika sätt att tänka och lösa problem.