Vill du vara med och positionera och utveckla riskfunktionen inom OKQ8 Scandinavia?

I rollen som Risk Manager på OKQ8 Scandinavia blir du en nyckelperson för att utveckla och arbeta för riskoptimering inom organisationen. Du arbetar för ett effektivt ramverk för intern kontroll och styrning och agerar samtidigt stöttande gentemot verksamhetens arbete inom riskhantering. Du ingår i teamet Group Accounting & Tax och rapporterar direkt till Head of Group Accounting & Tax.

Du erbjuds

I rollen får du möjlighet att växa och utvecklas i en organisation som står inför en förändring inom både branschen och samhället i det stora hela. Du arbetar med breda kontaktytor inom organisationen och ditt arbete säkerställer koncernens risk- och policyefterlevnad. I din roll får du ett stort förtroende gentemot kollegor inom hela organisationen där du blir en expert inom riskfrågor. OKQ8 Scandinavias mål är att ge stort förtroende till sina medarbetare, en sund balans mellan arbete och fritid och att främja varje individs utveckling i karriären.

Exempel på dina kommande arbetsuppgifter

 • Leda arbetet och i samråd med verksamheten identifiera, värdera och rapportera operationella risker i ERM
 • Leda arbetet med att effektivisera intern kontrollmiljö
 • Kartlägga och dokumentera flöden av affärshändelser samt identifiera kontrollbehov och stötta verksamheten med implementering
 • Utveckla och koordinera interna regelverk, delegeringsrutiner, policys och styrande dokument
 • Systemansvar (funktionellt) för GRC-system
 • Stöd till verksamheten kring internrevisionsfrågor

Vi söker dig som har 

 • Akademisk utbildning med inriktning mot ekonomi, logistik eller motsvarande
 • Flerårig arbetslivserfarenhet inom risk och compliance
 • Meriterande med branscherfarenhet

Vem är du?

För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självständig, kommunikativ och analytisk. Din förmåga att kommunicera ses som viktig då du i din roll har breda kontaktytor inom organisationen och som uppgift att positionera riskfunktionen inom OKQ8 Scandinavia. Vidare ses ett positivt förhållningssätt, en inre motor och en hög grad av ansvarstagande som viktiga beståndsdelar för att du ska komma till din rätt i rollen. Att vara initiativtagande, proaktiv och uppsökande ses också som mycket väsentligt för att trivas och lyckas i rollen.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar OKQ8 Scandinavia med Clarify. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Du är varmt välkommen att höra av dig till Sara Paulsson, 070-792 75 99, Sara@clarify.se eller Victor Edin, 070-743 13 44, Victor@clarify.se på Clarify för mer information.

Livet med OKQ8 Scandinavia

 • Modiga ledare – Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor.
 • Flexibelt arbetsliv – Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov.
 • Familj och fritid – En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär.
 • Utveckling och talang – Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.

OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.