Janina Poltoft

Janina är i grunden Hälsopedagog och har i många år arbetat som chef och ledare inom Friskvårdsbranschen. Det har givit henne stor kunskap och erfarenhet i att skapa och bygga starka team, att innovativt arbeta fram olika försäljningsstrategier samt erhållit stor kunskap om vad god hälsa innebär för framgång, både på individ och organisationsnivå.

Janina har ett genuint intresse för människor och våra drivkrafter och vill genom sitt engagemang och sin kompetens skapa ett annorlunda sätt att arbeta med konsultverksamhet, utifrån ett hälsoperspektiv. Janina tror också på innovativa försäljningsmetoder för att kunna bygga starka och djupa relationer med de kunder som uppskattar ett nära samarbete som ger hög träffsäkerhet vid tillsättning av konsulter.