Victor Edin

Victor har en bakgrund inom serviceyrket och hotellbranschen. Det var genom arbetslivserfarenheter från service som intresset för människor utvidgades samtidigt som intresset för personal- och organisationsfrågor utvecklades. Därav föll personalvetarprogrammet med en specialisering inom arbetsliv och organisation som ett naturligt val av utbildning för Victor.

I sin roll som researcher kan Victors genuina intresse för människor och förståelse för individen i det organisatoriska sammanhanget kanaliseras när han, i varje uppdrag, strävar efter att göra en fulländad matchning; för individen, kunden och organisationen.