Närvarande – Clarifys andra värdeord

”Att vara närvarande i allt vi gör” är ett av Clarifys viktigaste motton. Vi tror att närvaro kan hjälpa oss på många olika sätt, både som individ och organisation. Med närvaro kan vi hålla oss fokuserade och uppmärksamma på det vi gör just nu, i denna stund, ett kundmöte, en kravprofil eller en mindfulnessövning som får inleda måndagsmötet. Det håller oss alerta, hjälper oss att läsa mellan raderna och gör att vi inte riskerar att missa viktig information. Att vara närvarande gör att vi kan bidra med det lilla extra eftersom vi blir noggranna och kreativa.

Det är dock inte alltid lätt att vara närvarande och inget som kommer av sig självt. Vi behöver ständigt påminna varandra om att vara närvarande genom att göra övningar och ta oss tid till att stanna upp och andas. Vi får aldrig låta stress styra våra beslut. När tiden rusar tar vi hjälp av varandra och bollar situationer för att se frågor utifrån andra perspektiv. Att känna sig trygg med sina kollegor gör det lättare att vara närvarande.

Att vara närvarande uppmärksammar oss på negativ stress och vi kan tidigare agera positivt, vilket gör oss friskare och gladare. Det gör att vi tar oss tid till att reflektera över oss själva och vår yrkesroll och ständigt hålla koll på att vi arbetar med det vi brinner för.

Vi får aldrig låta tid och stress susa iväg och förvandla vårt Clarify koncept till en rad enformiga rutiner. Medveten närvaro blir ett skydd mot skavsår i vardagen, vi får en källa till harmoni, stimulans och arbetsglädje.

Vi är närvarande i allt vi gör!