Att ta sig in på arbetsmarknaden som nyexaminerad ekonom kan vara en utmaning. Som tur är ser ändå framtidsutsikterna goda ut för dig som är nyexaminerad att få jobb inom ekonomi. Dessutom finns det flera sätt att förbättra dina chanser att få ditt första jobb. Med några praktiska tips och strategier kan du öka dina chanser att få ett jobb efter din examen.

Praktiska tips och strategier för att komma in på arbetsmarknaden

Här är några viktiga egenskaper och kompetenser som arbetsgivare ofta värdesätter hos nyexaminerade ekonomer:

Utbildning och akademiska prestationer

En stark akademisk bakgrund och goda betyg är viktiga. En kandidat- eller magisterexamen eller en annan närbesläktad disciplin, är oftast ett grundkrav för att få jobb inom ekonomi.

Praktiska erfarenheter

Arbetsgivare uppskattar praktisk erfarenhet. Om du har haft praktik, deltidsjobb eller andra relevanta erfarenheter under din utbildning, inkludera dem i ditt CV och ansökningsbrev. I en undersökning av Akavia visas att sju av tio upplevde att praktik under utbildningen hade en relativt avgörande betydelse i ansökningsprocessen.

Analytiska färdigheter

Ekonomer behöver starka analytiska färdigheter för att kunna förstå och lösa komplexa problem. Dessa färdigheter kan testas i intervjuer och arbetsprover. Våga berätta om situationer där du har löst ett komplext problem och hur du gick till väga.

Kommunikationsförmåga

Att kunna förklara ekonomiska begrepp och resultat på ett klart och övertygande sätt är avgörande. Skrivna och muntliga kommunikationsfärdigheter är viktiga. Och en stark signal som syns tydligt om du anpassar din ansökan till den roll du söker. Det visar din förmåga att kommunicera och samtidigt vara relevant i ansökan till rollen.

Datakompetens

Många ekonomijobb kräver att du kan arbeta med data och använda mjukvara som Excel, statistikprogram och databasverktyg. Om du saknar praktisk erfarenhet av detta kan det ändå vara värdefullt att lyfta din förmåga och vilja att lära dig nya program och verktyg för att kunna prestera optimalt.

Branschkunskap

Det kan vara till din fördel att ha en förståelse för den bransch eller sektor där du söker jobb. Om du har specialkunskaper inom en viss bransch, marknadssegment eller ekonomiskt område, kan det också ge dig en fördel i ansökningsprocessen.

Problemlösningsförmåga

Arbetsgivare letar ofta efter kandidater som kan lösa problem och ta initiativ. Visa exempel på situationer där du framgångsrikt har hanterat och löst ekonomiska utmaningar.

Teamarbete

Många jobb kräver samarbete med kollegor och andra avdelningar. Visa att du kan arbeta effektivt i team genom att dela med dig av exempel på tidigare erfarenheter. Exempel på samarbetsförmåga kan vara grupp- eller examensarbete på universitet, eller tidigare arbetslivserfarenhet.

 

Utmaningar på arbetsmarknaden

Samtidigt som marknaden ser ljus ut kan det ibland vara en utmaning att som nyexaminerad ekonom söka eller få jobb efter avslutad utbildning. Det finns flera sätt att bli så attraktiv som möjligt för ekonomiavdelningar på företagen.

  1. Sök praktik eller deltidsjobb: Praktik och deltidsjobb kan ge dig värdefull erfarenhet och nätverksmöjligheter som kan leda till ett fast jobb.
  2. Använd din skolas karriärtjänst: Många skolor har karriärtjänster som kan hjälpa dig med att formulera ett CV eller en ansökan, intervjuträning och jobbsökande.
  3. Nätverka: Delta i branschmässor, evenemang och nätverksgrupper. Nätverk med branschfolk och andra ekonomer kan öppna dörrar till jobbmöjligheter.
  4. Skräddarsy din ansökan: Anpassa ditt CV och ansökningsbrev till varje jobb du söker för att visa att du har de rätta kompetenserna och är engagerad i arbetsgivarens bransch.
  5. Fortsätt att lära dig: Ekonomi är ett ämne som ständigt utvecklas. Fortsätt att fördjupa din kunskap och hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och nyheterna inom ekonomin.
  6. Var flexibel: Var beredd att ta på dig olika roller och uppgifter i början av din karriär för att bygga erfarenhet och kunskap.

 

Att ta sig in på arbetsmarknaden som nyexaminerad ekonom kan vara utmanande. Med rätt inställning, kompetenser och strategier kan du dock öka dina chanser att hitta det första jobbet. Och det hjälper dig att bygga din karriär inom ekonomi. Är du nyexaminerad ekonom på jakt efter ditt första jobb? Vi på Clarify har många års erfarenhet av att rekrytera till roller inom ekonomi. Här hittar du lediga tjänster som vi rekryterar till.