Under hösten samarbetar Clarify med Active Search kring ett antal spännande uppdrag.