MEDARBETARENGAGEMANG. Vad som får medarbetarna att trivas på jobbet skiljer sig åt beroende på om de är nya i arbetslivet eller närmar sig pensionsåldern, visar en undersökning från Great Place to Work. Mogna medarbetare värderar den dagliga arbetsmiljön högt, medan eget ansvar och närhet till chefen är större drivkrafter för de unga.

Tiden när vi tillbringade hela vårt yrkesliv på en arbetsplats är förbi. Idag är vi betydligt mer rörliga på arbetsmarknaden. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa en inspirerande arbetsmiljö som bidrar till att motivera och behålla duktiga medarbetare.

Great Place to Work utvärderar och utvecklar arbetsplatser. Den undersökning som ligger till grund för deras ranking av Sveriges bästa arbetsplatser visar att unga och äldre ser olika på vad som utmärker en attraktiv arbetsplats.

Var man arbetar vs Vad man uträttar
På frågan vad som är viktigast på en arbetsplats svarar gruppen 55+ att det måste vara roligt på jobbet. Och roligt blir det om man känner sig betydelsefull och ledningen efterfrågar ens idéer.

Medarbetare i 25-årsåldern vill främst ha ärliga chefer med etiska värderingar för att trivas. Lika viktig är möjligheten att utvecklas och att få de resurser som krävs för detta.

– Vi ser att de som är nya i yrkeslivet efterfrågar en nära dialog med chefen och att de får ett stort handlingsutrymme. En ledarskapsstil som ligger i tiden och ger medarbetarna ett tydligt ägarskap – vilket är effektivt både ur ett trivsel- och affärsmässigt perspektiv. De äldre vill ha chefer som är duktiga på att visa uppskattning och håller vad de lovar, berättar Maria Grudén, som är VD för Great Place to Work Sverige.

Det är alltid viktigt att anpassa arbetsgivarerbjudandet efter kompetensmålgruppen. Men för att trigga engagemang finns det alltså även anledning att titta närmare på var i karriären medarbetarna befinner sig.

Viktigast på arbetsplatsen, ålder >55
Det är roligt att arbeta här
Jag är stolt över att berätta var jag arbetar
Arbetsplatsen är känslomässigt hälsosam

Viktigast på arbetsplatsen, ålder <25 Ledningen agerar ärligt och etiskt / Jag har möjlighet att utvecklas och får resurser Jag är stolt över det vi åstadkommer Jag har en rimlig lön Källa: HR-Bloggen april 2015