För första gången på tre år ökar andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, detta enligt Andra AP-fondens kvinnoindex. Även i ledningsgrupper ökar andelen kvinnor, vilket är väldigt betydelsefullt, menar Eva Halvarsson vd på Andra AP-fonden.

Under ett antal år har det debatterats kring att eventuellt lagstifta om hur andelen kvinnor och män i bolagsstyrelser fördelas, detta som ett led i att få in fler kvinnor på styrelseposter. Land som har detta reglerat i lag är bland annat Norge och Island och där ligger andelen kvinnor i styrelser över 40 procent. I Sverige ligger samma siffra i år på 24,7 procent. Detta är en ökning i jämförelse med förra årets 22,3 procent och är kanske ett första tecken på en positiv förändring sedan år 2011.

När det gäller ledningsgrupper så är den procentuella andelen kvinnor lägre men där har ökningen varit försiktigt positiv de senaste åren. År 2010 var siffran 13,8 procent och i år är den uppe på 18,4 procent enligt undersökningen. Det är viktigt att det blir fler kvinnor i både ledningsgrupper och styrelser då det kan leda till en mer jämlik fördelning även på en bred front i arbetslivet, menar Eva Halvarsson. Årets ökning beror inte enbart på debatten om lagstiftad kvotering utan på att marknaden generellt sett blivit mer medveten om frågan och det jobbas därför mer aktivt med den här typen av frågor. Trots årets uppgång kommer det med nuvarande takt dröja 30 år innan styrelserna och 48 år innan ledningarna, består av hälften kvinnor, enligt Andra AP-fondens beräkningar.

Källa: http://www.dn.se/ekonomi/fler-kvinnor-tar-plats-i-foretagens-styrelser/