TALENT MANAGEMENT. Glöm kompetens och erfarenhet! Kandidaternas framtida prestationer får allt större betydelse. Här är fem nycklar till att identifiera potential.

Under de senaste decennierna har kompetens haft en avgörande roll när det gäller att anställa och utveckla talanger. Men idag förändras arbetsmarknaden så snabbt att det är omöjligt att förutsäga vad som krävs av framtidens ledare.

Ny era kräver anpassningsförmåga
Frågan är därför inte längre huruvida talanger har rätt kompetenser, utan om de har förmågan att lära sig nya. Det hävdar i alla fall Claudio Fernández-Araoz, Senior Adviser på headhunting-företaget Egon Zehnder, i senaste numret av Harvard Business Review.

I en mycket uppmärksammad artikel om morgondagens talangjakt, ställer Fernández-Araoz den retoriska frågan hur en person, som verkar så kvalificerad för rollen, ändå kan misslyckas så kapitalt? Medan en annan medarbetare – utan relevant kompetens och erfarenhet – gör perfekt ifrån sig?

Svaret, menar Fernández-Araoz, handlar om potential. Det vill säga förmågan att snabbt anpassa sig och växa in i dagens allt mer komplexa roller och miljöer.

Fem nyckelindikatorer
I stället för rådande fokus på kompetens och erfarenhet måste vi därför hitta metoder för att identifiera, mäta, bedöma och utveckla talanger baserat på fem nyckelindikatorer för potential:

RÄTT MOTIVATION. Har ett brinnande engagemang och stora ambitioner. Men är också ödmjuk i sin strävan att uppnå de kollektiva målen.
NYFIKENHET. Söker nya upplevelser, kunskap och feedback. Är öppen för lärande och förändring.
INSIKTSFULL. Har förmågan att söka och bearbeta information kring nya möjligheter.
ENGAGEMANG. Kan använda både känslor och logik för att på ett övertygande sätt kommunicera en vision och få kontakt med människor.
BESLUTSAMHET. Kämpar stenhårt för sin sak och låter sig inte nedslås av svårigheter och motgångar.

Utveckla talangerna med utmaningar
Hur ska dina talanger sedan leva upp till den höga potential du har upptäckt i dem? I stället för att bara pusha dem uppför karriärstegen gäller det att erbjuda utvecklingsmöjligheter som driver dem ut ur sina komfortzoner, menar Fernández-Araoz. Ge dem svåra men uppnåeliga utmaningar, eliminera distraktioner, engagera dem i ett större team och i organisatoriska eller samhälleliga mål.

Fokus på framtida prestationer
Tanken på att ett digert CV med faktiska kompetenser inte längre skulle ha betydelse kan kännas skrämmande. Men Fernández-Araoz tankegångar är egentligen bara ett utslag av tidens tand.

Jag har tidigare skrivit om trenden med allt större fokus på framtida prestationer: Vad vill du uppnå och vad kan du bidra med av värde för företaget som anställer dig? Eller som Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan, så brutalt uttrycker det: ”You are never better than your next performance. Nobody cares about last performance.”

Viktig läsning
Jag rekommenderar alla som på något sätt jobbar med rekrytering och talent management att läsa Fernández-Araoz insiktsfulla artikel i sin helhet. Hos Harvard Business Review krävs prenumeration för detta, men jag har letat fram en snygg pdf-version åt er.

Källa: www.hrbloggen.se