Nu kan du göra en preliminär beräkning av din skatt för inkomståret 2014 (deklarationsår 2015). Använd vår e-tjänst Räkna ut din skatt. Klicka på länken nedan som tar dig vidare till Skatteverkets hemsida.

https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/raknautdinskatt.4.18e1b10334ebe8bc80001950.html