Att bygga ett starkt ekonomiteam i dagens arbetsklimat har många utmaningar. Vardagen förändras ständigt och det kan det vara svårt att hålla fokus på rätt faktorer, utan att fastna i detaljer. Här är några tips på hur du bygger ett starkt ekonomiteam för framtiden.

Ekonomiteamet är en nyckelfunktion i de flesta organisationer. Med rätt medarbetare leder de hela företaget mot bättre resultat. Men för att behålla styrkan i gruppen och se till att ni hela tiden utvecklas mot rätt mål, är det viktigt att ha koll på trender, kompetens och arbetsklimat.

Framgångsrikt förändringsarbete

En av de viktigaste faktorerna för att skapa ett starkt ekonomiteam är att medarbetarna är öppna för förändringar. Det görs med personal som vågar föreslå ändringar i både processer och arbetssätt. Med nyfikenhet som drivkraft kan ni ställa er frågor som: Hur når vi bäst dit vi ska? Hur kan vi förbättra våra rutiner? Genom att förstå organisationens mål fullt ut och vara öppen för nya insikter på vägen dit, kan ni fokusera på rätt saker.

Närvarande chef och ledare

En annan nyckel för att kunna skapa ett starkt ekonomiteam är du som ledare. Arbetslaget behöver en chef som uppmärksammar och berömmer varje steg på väg mot målet och därmed skapar önskade beteendeförändringar. En närvarande chef hjälper också till att tänka nytt och motivera medarbetarna att ständigt förbättras. För att kunna göra det behöver arbetslagsledaren vara väl insatt i organisationen och kunna påminna varje medarbetare om de uppsatta målen och företagets vision.

Automatisering frigör tid

Slutdatum är en av de viktigaste utmaningarna för ekonomiavdelningen. Finansiella data ska inte bara levereras i tid, utan behöver också bygga förtroende. När ni kan leverera siffror som stämmer skapar ni trygghet i organisationen och får mer inflytande. Blir det däremot ofta fel kan det i stället skapa en osäkerhet hos såväl medarbetarna och arbetslaget som resten av bolaget. Automatisering hjälper er att kunna lita på siffrorna samtidigt som ni frigör tid för andra arbetsuppgifter. Med mer tid för analys och affärskritiska insikter i det dagliga arbetet tar ni er snabbare framåt. Något som är extra viktigt för dig som leder ett mindre arbetslag i en organisation där det är ont om resurser.

Prioritera, prioritera, prioritera

Ekonomiavdelningen har ofta ett stort och brett ansvar. Många ekonomiteam upplever därför att de inte hinner göra allt de behöver på en arbetsdag och arbetsbördan blir lätt överväldigande. För att undvika att bränna ut era medarbetare är det extra viktigt att se över fördelningen i ekonomiteamet och ta in den hjälp som behövs. På så sätt ser du till att förebygga utbrändhet och stötta de friskfaktorer som får medarbetarna att må bra. Det skapar en hållbar arbetsvardag i arbetslaget även på lång sikt.

Stärk ekonomiteamet utifrån

En interimskonsult kan inte bara stötta en grupp, utan bidrar också med ny kompetens. Genom att ta in en konsult under en period har du möjlighet att tillföra erfarenhet och kunskap till ditt arbetslag. En annan stor fördel är att en interimskonsult har stor vana av att komma in och utföra punktinsatser som skapar resultat. Ni får nya ögon som ger objektivt perspektiv på er strategi framåt. Konsulten har kunskap om hur andra företag arbetar och kan överföra ny kunskap till arbetslaget; kunskap som finns kvar även när uppdraget tagit slut och konsulten lämnat bolaget.

Interim konsult vid rätt tillfälle

Arbetstoppar är ett bra tillfälle att ta in en interimskonsult i ditt ekonomiteam. Då ser du till att alltid ha stark kompetens, så att resten av gruppen inte behöver gå på knäna. En interim lösning är också ett enkelt sätt att förebygga sjukskrivning, utmattningsdepression och överbelastning, samt se till att allt rullar på som vanligt. Samtidigt får du en kandidat som är expert på sitt område och van vid att snabbt sätta sig in i uppgiften. Som ledare blir konsulten alltså ett stöd för ledningen, samtidigt som de hjälper dig att förebygga sjukskrivning, utmattningsdepression och överbelastning.

Investera i kompetensutveckling

En stor och viktig utmaning för ekonomiavdelningar numera är att många upplever en kompetensbrist. Det kan bli ett problem, inte bara när du vill konkurrera med andra verksamheter, utan också om ni vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare som inte utvecklas tenderar nämligen att lämna företaget. Om ditt team står still hamnar du alltså i riskzonen att förlora ytterligare värdefull kompetens. Ett bra sätt att satsa på kompetensutveckling är därför att utveckla befintliga medarbetare, samtidigt som du tillför nytt. På så sätt stärker du kompetensen, och ekonomiteamet, på flera nivåer.

AI förbättrar resultatet

Trender och teknisk utveckling påverkar i högsta grad ekonomifunktionens dagliga funktioner. Smarta verktyg har blivit en framgångsfaktor. Dessa verktyg har utvecklats i rekordfart de senaste åren och har gjort att det finns ett stort utbud av plattformar som underlättar. AI är till exempel viktigare för ekonomiavdelningen än vad många tror. I en global undersökning utförd av Unit4 visade det sig att hela 70 % anser sig vara kunniga inom AI. Undersökningen utfördes bland ekonomiteam i elva länder (bland annat Sverige) och de ekonomiavdelningar som implementerat AI-teknik visade sig även vara de som presterade bäst. En viktig fråga när du vill stärka ditt ekonomiteam är alltså: Hur ser utvecklingen inom ekonomi och AI ut på mitt företag och vad kan vi göra för att förbättra den?

Rätt person på rätt plats

I takt med att de tekniska verktygen blir allt fler har arbetsmarknaden förändrats i grunden. Rollerna inom ekonomi blir mer och mer komplexa och har helt andra förutsättningar än tidigare. Det ställer också större krav på medarbetarna. Vill du fortsätta skapa ett starkt ekonomiteam är det alltså en god idé att vara extra noga med att hitta rätt kandidater. Med medarbetare som har koll på verktygen, har strategisk förmåga och vet var ni är på väg kan du som ledare bygga ett starkt arbetslag som skapar framgång.