Har du svårt att få gehör för dina idéer? Vägrar din egen chef att lyssna? Du kan ändra på det nu – om du förstår de 4 grunderna i motståndets psykologi.

Förändringar och nya idéer möts i princip alltid av motstånd. Den frustrerande grundregeln här? Ju viktigare och mer kreativ din idé är, desto större motstånd kommer den möta.

Därför gäller det att inte bli uppgiven när dina chefskolleger sågar din nya briljanta idé. Agera smart istället!

I en artikel i nättidningen Management Issues går Anne Miller, författare till boken How to get your ideas adopted (and change the world) igenom de fyra faser av motstånd du måste vara förberedd på att möta, när du vill förankra eller implementera en ny idé i din organisation:

1. Blindhet. Din idé kommer antagligen att ignoreras helt till en början, eftersom dina kolleger eller medarbetare helt enkelt har viktigare saker att ägna sig åt.

2. Handlingsförlamning. När dina kolleger väl har fått upp ögonen för din idé, kommer de obönhörligen strunta i att försöka genomföra den. Förvänta dig ursäkter i det här stadiet, eftersom kostnaden för förändring, i deras ögon, antagligen överstiger behovet av förändring. Därför är det viktigt att du lyckas förklara nyttan (resultat, effektivitet, etcetera) i din idé.

3. Intresse. När intresset för din idé väl har ökat är risken att du själv har tröttnat på den, inte minst på grund av motståndet du har mött i fas 1 och 2. Behåll entusiasmen! En enkel metod för att inte fastna i detaljer är att förbereda en superkort pitch som förklarar ditt projekt, gärna på max 9 ord.

4. Inbäddning. När din idé har fått genomslag gäller det inte att luta sig tillbaka. Ditt mål är att enträget jobba för att banka in idén i samtliga medarbetares huvud. Målet? Att dina kolleger ska känna att “så här har vi väl alltid gjort?”.

Källa: www.chef.se